РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

П И Н КОНСУЛТ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ П И Н КОНСУЛТЛичен консултант за всеки етап от изграждането на Вашата фотоволтаична централа

Сравнителни оценки на предложени индивидуални решения от различни доставчици

Слънчево-енергийни одити

Дейности по изграждане на фотоволтаични електроцентрали:

- предпроектни проучвания

- проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация

- техническа поддръжка, управление и контрол

Технически решения за независимо енергийно захранване

Разработване на проекти за финансиране в областта на

ВЕИ от Европейски фондове, банкови институции и други.

гр. Варна, ул. Тодор Влайков 65, (ф-ка Хр. Ботев) адм. сграда, ет. 3

тел.: 052/ 687 990, факс: 052/ 602 393, мобилен: 0885/ 110 366, e-mail: pinvarna@gmail.com

www.pinconsult.eu
Top