Първата в света система за съхранение на енергия чрез втечнен въздух заработи край Манчестър

ЕлектроенергетикаИновацииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2018

Първата в света система за съхранение на енергия чрез втечнен въздух заработи край Манчестър

В началото на юни т. г. официално беше пусната в експлоатация първата в света система за съхранение на енергия чрез втечнен въздух (СЕВВ). СЕВВ инсталацията с мощност 5 MW/15 MWh е разположена в Бъри, близо до Манчестър. Съоръжението е разработено от Highview Power в партньорство с фирмата за рециклиране и възобновяема енергия Viridor и е частично финансирано с повече от 8 млн. паунда от правителството на Обединеното кралство.

След стартирането доставчикът на капацитет за намаляване на потреблението KiWi Power ще може да захранва около 5000 средни по големина домакинства в продължителност на около три часа с енергия от СЕВВ инсталацията.

Възможно е в бъдеще технологията да осигурява до стотици мегавати за задоволяване на енергийните нужди както на малки населени райони, така и на големи градове. Това означава, че СЕВВ инсталациите ще могат лесно да съхраняват достатъчно чиста електроенергия, генерирана например от местни вятърни електроцентрали, за да захранват градове като Бъри (около 100 000 домакинства) в продължение на много дни, а не само за няколко часа.

Работният принцип на инсталацията е базиран на охлаждане на въздуха до -196°C, при което той преминава в течно състояние. Полученият втечнен въздух се съхранява при ниско налягане в изолирани резервоари. При необходимост от енергия течният въздух се изпомпва под високо налягане и се загрява.

Резултатът е газ с високо налягане, който се използва за задвижването на турбини и производството на електроенергия. В допълнение към възможността за съхранение на енергия, СЕВВ инсталацията в Бъри оползотворява и отпадната топлина от разположените на площадката двигатели, работещи на сметищен газ.

За изграждането на инсталацията не са използвани вредни метали или химични елементи, а в процеса няма да се генерират въглеродни емисии. Съоръжението е конструирано предимно от стомана, която има живот с продължителност между 30 и 40 години, за разлика от батериите, чийто живот е около 10 години.

След този период СЕВВ инсталацията може да бъде изведена от експлоатация, а стоманата да бъде рециклирана. Тези системи могат да се разполагат в близост до консуматорите, което ги прави много гъвкави и осигурява възможност за доставяне на електроенергия за градските райони.

“Пазарната възможност за СЕВВ технологията е огромна - установихме, че свързаните към мрежата системи за дългосрочно съхранение на енергия отговарят за 60-процентен дял от глобалния пазар и че нашата технология може да осигури 45% от тях.

Инсталацията в Бъри вече изигра ключова роля за пробива на технологията и ще продължи да го прави. Електроснабдителни дружества от цял свят, които обмислят внедряването на нашето решение за справяне с проблемите със съхранението на енергия, сега използват оперативните данни, за да потвърдят своите очаквания.

В момента водим детайлни преговори за изграждане на десет пъти по-големи инсталации за компании от редица държави и за различни приложения”, информира главният изпълнителен директор на Highview Power Гарет Брет.

Доказвайки възможността за мащабно приложение на СЕВВ технологията, инсталацията в Бъри ще допринесе за по-широкото й възприемане. Реалното дългосрочно съхранение на енергия е от решаващо значение, тъй като ще осигури условия за ръст в изграждането на системи за възобновяема енергия, ще елиминира недостатъка от периодичния характер на слънчевата и вятърната енергия и ще предостави стабилен и сигурен източник на електроенергия.

Настоящата концепция на СЕВВ технологията е изобретена преди повече от 12 години от проф. Юлонг Динг, ръководител на катедра “Криогенно съхранение на енергия” в Кралската академия по инженерство. В резултат на последващата работа на Юлонг и неговия екип от Центъра за съхранение на енергия в Бирмингам са разработени нови подходи за увеличаване на ефективността на СЕВВ системите с 9-18% в сравнение със сегашните нива.
Top