Пауловния.БГ, инж. Йосиф Деянов: Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

инж. Йосиф Деянов, управител на Пауловния.БГ,

пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Деянов, представете Пауловния.БГ. Към кои сектори е насочена дейността ви и какви услуги извършвате?

"Пауловния.БГ" ЕООД е българска компания с многогодишен опит при изграждане на насаждения за промишлен добив на дървесина и биомаса от Paulownia spp. - най-бързорастящия дървесен вид. През 2008 г. доставихме и засадихме първите 5000 броя Paulownia tomentosa като базов материал в лицензиран горски разсадник. През 2010 г. реализирахме и първите терени с иновативния хибрид Paulownia shan tong (paulownia shanxi) в България и Европа.

Пауловния.БГ, инж. Йосиф Деянов: Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса

ПОДОБНИ СТАТИИ

Фирмата произвежда и предлага посадъчен материал, произведен от елитни растения от хибрида. Предлагаме сервизни услуги по цялостно проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на дървесина и биомаса, текущ мониторинг и консултинг. Компанията може да изготви и съгласува план за залесяване, бизнес план и икономическа обосновка.

Периодично организираме посещения в демонстрационните терени в почти всички региони от страната. Има възможност и за организиране на обучение за придобиване на умения за целево отглеждане за добив на промишлена дървесина или биомаса.

Какви са спецификите на растението пауловния и за какви цели се използва суровината? Кои са особеностите при отглеждането й и какви технологии прилагате?

Дървото Paulownia е най-бързорастящият дървесен вид в света. Друго изключително важно свойство е способността да регенерира след отсичането си. Дърветата могат да бъдат отглеждани както за биомаса, така и за изключително качествен дървен материал.

В зависимост от целта на насаждението и вида на планирания за добив материал, плантациите се изграждат по различен метод. Когато дръвчетата се използват за биомаса, насажденията са с по-голяма гъстота, като при прилагане на съответната технология могат да бъдат получени около 4-6 тона биомаса средно годишно.

Отглеждането до голяма степен не се влияе от климатичните особености и вредители. "Пауловния.БГ" ЕООД притежава необходимото ноу-хау и технологични възможности за изграждането на качествени плантации от пауловния.

Какви възможности за финансиране в тази област предлага Програмата за развитие на селските райони 2014-2020? Разкажете за някои от най-значимите реализирани и планирани от Вашата фирма проекти.

В предходния програмен период до 2013 г. имаше двукратно прием на проекти за изграждане на плантации за добив на биомаса. Някои от утвърдените проекти вече са реализирани. За настоящия програмен период също е предвидена такава възможност. Наскоро беше публикувана и съответната наредба в тази връзка, регламентираща съответните изисквания и възможности.

"Пауловния.БГ" ЕООД има множество изградени плантации на клиенти в цялата страна. От две години фирмата работи предимно в Румъния по съвместни проекти с немски и австрийски фирми, където изграждаме промишлени плантации за добив на качествена дървесина. През тази година започнахме изграждането и на тестова плантация от 30 дка в Мароко.
Top