Пазарен преглед на съвременните системи за енергиен мениджмънт в предприятия

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2014

Постигането на оптимална енергийна ефективност е едно от основните предизвикателства в индустрията. Определящи фактори за това са нарастващите цени на електроенергията, строгите екологични норми и специфичните изисквания на стандартите за енергийна ефективност и управление на енергопотреблението. Използването на системи за енергиен мениджмънт е от все по-решаващо значение за производителността, финансовите резултати и конкурентоспособността на съвременните предприятия.

Системите за енергиен мениджмънт са цялостни решения за оптимизация на енергийната консумация и енергоемките процеси в предприятията. Те обхващат специализирани хардуерни и софтуерни компоненти и услуги, насочени към мониторинг, измерване и контрол на енергопотреблението. Комплексните съвременни платформи за енергиен мениджмънт обикновено разполагат с инструменти за събиране, архивиране и анализ на данни за консумацията на енергийните потребители в производствените мрежи. Въз основа на събраната информация операторите на съоръженията могат да инициират различни по мащаб мероприятия за повишаване на енергийната ефективност, намаляване на оперативните разходи и увеличаване на екологичната пригодност на производствените процеси.

С идеята да ви представим съвременните технологии в системите за енергиен мениджмънт, както и потенциалните възможности за подобряване на енергийната ефективност на предприятията и постигане на икономии на енергия, които предлагат този тип решения, екипът на списание Енерджи ревю се обърна към някои от утвърдените фирми на българския пазар, специализирани в производството, внедряването и поддръжката на системи за енергиен мениджмънт, за коментар на актуалните пазарни и технологични тенденции.

В настоящия брой ви представяме техните коментари, подредени в азбучен ред.

  • Комикон:Системите за енергиен мениджмънт решават разнообразни задачи за повишаване на енергийната ефективност
  • Ротек: Ефективният контрол на енергопотреблението увеличава производителността
  • Сименс: Идентифициране, оценяване и реализиране на потенциала за енергоспестяване
  • Стимар: Следенето на параметрите на електрическите мрежи е от изключителна важност за енергийната ефективност на предприятията
  • Ханиуел: Енергийна ефективност в предприятията с акцент върху екологичните изисквания
  • Шнайдер Електрик: Все по-голямо е значението на системите за енергиен мениджмънт във финансов аспект

  • Top