Photomate предлага HUAWEI SUN2000-185KTL – високотехнологично и високоефективно решение за големи PV проекти

ВЕИ енергетикaФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2021 • 03.02.2021

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 19,5MW, изпълнена от KD Energy 2 LLC
Photomate предлага HUAWEI SUN2000-185KTL – високотехнологично и високоефективно решение за големи PV проекти


SUN2000-185KTL с интегриран AI алгоритъм е най-добрият избор за 1500 V фотоволтаични системи, тракери и двулицеви PV модули. Huawei актуализира традиционния астрономически алгоритъм и адаптира интелигентните тракери и двулицевите фотоволтаични модули, базирайки се на AI алгоритми, за да постигне по-добра интеграция на управление, захранване и комуникация, максимизирайки енергийните добиви.


SUN2000-185KTL има максимална ефективност 99,03% и европейска ефективност 98,66%, осигурявайки високо производство на енергия; 9 MPPT за гъвкаво адаптиране към различни конфигурации и бързо отстраняване на проблеми на ниво стринг; Мулти-MPPT дизайн намалява несъответствията, причинени от засенчване и прах;

Проектиран без предпазители понижава риска от пожар в постояннотоковата част, причинен от странична неизправност и намалява разходите за поддръжка. В сравнение с традиционните решения, FusionSolar Smart PV Solution с SUN2000-185KTL увеличава добивите с над 2-3% и ефективността на операциите с над 50%; AI auto-learning позволява на тракерите да се синхронизират по-добре с двулицевите PV модули чрез оптимизиране на алгоритъма за проследяване, което носи допълнителни 0,5% до повече от 1% от енергийните добиви; Патентованият от Huawei мултипиков алгоритъм постига най-високия момент на мощност за 200 милисекунди; Smart I-V Curve Diagnosis постоянно следи за нископроизводителни стрингове и постига революционно преминаване от пасивна поддръжка до активна превантивна поддръжка.www.photomate.eu/bg

 


Top