РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Пластикс Бавария България, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Пластикс Бавария БългарияСъвременно технологично оборудване и енергоспестяващи системи ONI

Опитът на немския производител ONI във всички области на енергийните доставки и инженеринг от десетилетия е концентриран в разработването и оптимизирането на работата на предприятията, планирани и оборудвани от нас. Днес, обхватът на услугите, които предлагаме, варира от консултации и планиране на производството на енергия до енергийно ефективни инсталации в областта на охлаждането и хладилните системи, системи за оползотворяване на топлината, климатизация, вентилация, специални технологии за чисти стаи, технологии за сгъстен въздух. Нашите системи обхващат мощностен обхват от 5 до 150 000 кВт. За тази цел, най-важно значение отдаваме на непрекъснатото оптимизиране на използваните технологии за спестяване на енергия и опазване на околната среда. Ползите, отчетени от клиентите, са: възможно най-висока надеждност и ефективна цена. Всяка система, внедрена от нас, е индивидуално адаптирана към изискванията на клиента с цел редуциране на консумацията на енергия по най-добрия начин. Енергийната оптимизация на производството е от най-висок приоритет за нас.

Отпадната топлина се превръща в безплатна топлинна енергия

В момента, под формата на отпадна топлина от охлаждащите вериги или производствени процеси, в атмосферата се „изхвърлят” високи финансови разходи. Тази топлина може да се използва чрез технологиите на ONI! В индустриите за обработка на пластмаси и метал хидравличните охлаждащи течности или вода, осигуряват температури, които могат да бъдат използвани за отопление чрез регенериращите топлинни системи за на ONI, изискващи температура на водата само 35 °C. Така отпадната топлина се превръща в източник на евтино отопление на производствени и складови халета или административни сгради

Система за оползотворяване на отпадната топлина, инсталирана в производствена база на Силкотех България

С оглед намаляване на разходите за енергия в новото производство на Силкотех България беше внедрена охлаждаща система на ONI, изпълнена от официалния ни представител - Пластикс Бавария България. Принципът на работа на системата се основава на използването на веднъж вложена енергия и последващото й оползотворяване за отопление на работни помещения, складове и офиси. В конкретния случай за източник на отопление се използва температурата на работното хидравлично масло от шприц машините на фирмата. За да работят шприц машините, маслото трябва да има работна температура около 45 оС. В процеса на работа тази температура се покачва и се налага неговото охлаждане. Именно тук е мястото на нашата внедрена система. Вместо маслото да се охлажда и водата за неговото охлаждане да се изхвърля, системата я „взема” и минавайки през няколко съоръжения (вече с температура около 35 °C) служи за отопление на различни помещения. Начинът за отопление е различен - чрез тръби (подово отопление за офисите) или чрез вентилаторни радиатори (за работните помещения или за офисите).

За охлаждане системата се базира на охладително устройство ONI

Технологичното решение, предложено от Пластикс Бавария България, включва и използването на охладително устройство на ONI за охлаждане на помещенията. Инсталирана беше и система от топлинни конвертори за преобразуване на топлината от машините и използването й за отопление, и конвекторни въздушни устройства за отопление и охлаждане на помещенията. Сред останалите компоненти са резервоари за топла и студена вода с необходимите устройства за циркулация; система от тръби, които свързват шприц машините и резервоарите; система от тръби за охлаждане на инструментите на шприц машините; тръби за подово отопление на офисите и други. Управлението се осъществява централизирано и предлага възможност за програмиране и контрол на всички процеси.

Системата функционира на прост, но много ефективен принцип. Практически, ако се използва само за отопление, ефектът на икономии на енергия може да достигне до 95%. При достигането на тази ефективност, вложените средства се връщат само за 18 - 24 месеца. Системата може да бъде доразвита чрез монтаж на охладител към нея, както бе посочено по-горе. Така тя става универсална и изпълнява ролята на климатик - през зимата отоплява, а през лятото - охлажда. Подобен тип система може да се внедри навсякъде, където са налице топлообменни процеси - металургия, енергетика, машиностроене, преработване на пластмаси и др. В областта на преработването на пластмаси най-подходящо е наличието на хидравлични машини - шприц машини, преси. При наличието на по-голям брой машини има възможност техният собственик да предлага отопление на съседни фирми или сгради. Като правило, срокът за възвръщане на инвестицията не надвишава две години.

Пластикс Бавария България

4003 Пловдив, ул. Драва 3, Офис 1

Тел.: 032 96 93 96; Факс: 032 96 93 95

E-mail: info@plastics-bavaria.bg

www.plastics-bavaria.bg; www.oni.de
Top