По препоръка на МОСВ втори блок на ТЕЦ Бобов дол е спрял работа

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2011 • 13.01.2012 •

От началото на 2012 г. в ТЕЦ Бобов дол работи само единият от трите 210-мегаватови енергоблока. Причината е липса на сероочистващи инсталации, съобщи БТА. Екоминистърът Нона Караджова заяви, че ресорното ведомство ще съдейства по подготовката на документацията за изграждането на сероочистката, както и ще дава консултации. Министерството е дало на компанията срок до 31 март т. г. да изгради екологичното съоръжение. Според ръководството на централата той ще бъде спазен.
За първи път централата затвори един енергоблок през 2009 г., отново заради липсата на сероочистващи инсталации. Вторият е спрял работа на 31 декември 2011 г. по препоръка на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top