По-висока енергийна ефективност с честотни задвижвания на YASKAWA при управление на помпи

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

Неравномерният товаров график на електродвигателите, монтирани на помпи, води до ниска ефективност и повишени експлоатационни разходи. Използването на специализираните честотни регулатори от YASKAWA e отлично решение, което позволява да се регулират директно оборотите на мотора във функция от обратната връзка по дебит или налягане, което води до значително намаляване на консумираната мощност.

В допълнение с повишения фактор на мощността отпада необходимостта от компенсирането му с използване на кондензаторни батерии. Тъй като пускането и спирането на съоръжението става плавно, експлоатационният им живот значително нараства.

Иновативното супер ново решение от YASKAWA е SPRiPM (Supreme) - Super premium efficiency motor drive package. Пакетът от инвертор и мотор е идеално решение за приложения като вентилатори, помпи, конвейери, компресори, като осигурява висока ефективност на разумни цени.

SPRiM моторите са много по-леки и по-малки от стандартните асинхронни двигатели, като осигуряват висока ефективност в много компактен размер. Стандартен асинхронен двигател може лесно да се замени със SPRiM мотор.

Ако сравним работата на 100 помпи при илюстрирания дневен товаров график, при V1000 + обикновен AM ефективността е 83.1% (IE3), а годишната консумация: ~ 4 216 600 kWh. При SPRiPM + V1000 ефективността е 92% (IE4+), а годишната консумация: ~ 3 808 700 kWh. Тоест, средно за година се икономисват 407 900 kWh.

Ефективността на електрически двигатели се определя като съотношение на изходната мощност на вала и консумираната за това електрическа мощност. Съгласно стандарт IEC 60034-30, ефективността IE1 се отнася за стандартен мотор, IE2 за високоефективни, а IE3 за суперефективни. Споменава се също за бъдещето равнище, по-високо от IE3, да се нарича IE4 супер премийна ефективност (super premium efficiency).

От 16 юни 2011 г. само електромотори, отговарящи или надвишаващи IE2 ниво, е разрешено да се продават и монтират в ЕС. От януари 2015 г. всички двигатели ще трябва да достигнат IE3 (или IE2 двигатели ще може да се използват само ако са с честотни инвертори).

Прогнозира се, че около 30 милиона от съществуващите промишлени двигатели в Европа постепенно трябва да се заменят. В резултат на икономиите на енергия от 5,5 млрд. киловатчаса електроенергия, всяка година съответно ще се намалят емисиите на въглероден двуокис с 3,4 милиона тона.

ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО. стартира през месец юни тази година специална програма за внедряване на честотни задвижвания в помпения сектор и предлага ефективни решения за пестене на енергия на преференциални цени.

ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО.
Top