По-високи резултати с гъвкавите интелигентни решения на ADEX Energy

ЕлектроенергетикаФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2021 • 27.09.2021


ADEX Energy е специализирана в разработката на софтуерни продукти и решения в сферата на енергетиката. Мисията ни е да помогнем на енергийните компании да подобрят своите процеси чрез дигитализация и автоматизация. Вярваме, че всеки бизнес проблем може да бъде решен с интелигентен, надежден и лесен за използване софтуер и хардуер.

Основни проблеми, които решаваме:

  •  Отстраняване на оперативни неефективности и подобрение на работните процеси;

  •  Намаляване на разходите за балансиране и консумация на енергия;

  •  Подобряване на работния процес и ефективността на служителите;

  •  Подобряване на видимостта и анализа на данни и процеси.


Продуктите, които разработваме:

  •  ADEX Cast – решение за прогнозиране и планиране на енергийни ресурси, прогнозиране "ден напред" и в рамките на деня на производство от ВЕИ – фотоволтаици, ветропаркове, ВЕЦ, прогнозиране на индустриални и битови консуматори, автоматично планиране и изпращане на графици към ЕСО;

  •  ADEX Sales – решение за продажба на ел. енергия, газ, вода и др. на крайни клиенти, с функции за управление на клиенти, договори, ценови листи, автоматизирано фактуриране на база потребление, анализи, справки и клиентски портал;

  •  ADEX IoT – интернет свързано хардуерно решение за управление на енергийни ресурси, позволяващо мониторинг и управление на устройства и машини чрез протоколи като MODBUS, MBUS, SNMP и др., с възможности за интелигентно известяване. Решението включва и специализиран модул за автоматизирано управление на водноелектрически централи;

  •  ADEX Trade – решение за управление на търговско портфолио и инструменти за търговия на енергия, газ, емисии и др., предоставящо пазарни данни в реално време, както и исторически и прогнозни метеоданни;

Решенията ни са подходящи за оператори на енергийни ресурси, търговци на електроенергия, производители на енергия чрез ВЕИ, доставчици на енергийни услуги, индустриални потребители на енергия.

Защо ADEX Energy?

ADEX Energy е сертифицирана в системи за управление на качеството ISO 9001 и информационната сигурност ISO 27001. Всичките ни решения са базирани на последни технологии с отворен код и добри практики в софтуерната индустрия. Те отговарят на съвременните изисквания за сигурност. Софтуерните решения са изцяло уеб базирани и могат да бъдат използвани в облака или на собствена инфраструктура.

Като иновативна компания нашата дейност е свързвана и с научноизследователска дейност (R&D). Решенията ни използват алгоритми с изкуствен интелект за по-добри резултати с тенденция все повече от нашите продукти да разчитат на машинно самообучение и изкуствен интелект.

Продуктите, които разработваме, са изключително гъвкави и предоставят интеграция със съществуващи или трети системи, използвани от нашите клиенти. Решенията предоставят възможности за импорт и експорт на данни, както и HTTP интерфейс във формат на REST API за интеграция с други системи.

Част от интеграциите, които поддържаме в момента, са със системите на ЕСО и енергоразпределителните дружества, Българска независима енергийна борса, Държавна агенция митници, различни системи за счетоводство и интернет плащане.

Повече можете да научите на adexenergy.com.
тел.: +359 887 51 2001
e-mail: sales@adexenergy.com

 

 

 


Top