Поддръжка на пластинчати топлообменници

ТоплоенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2024 • 13.03.2024

  • С натрупването на отлагания в каналите на пластината, нейният топлопреносен капацитет намалява, защото замърсяванията са с по-ниска топлопроводност, отколкото самата пластина

  • Най-важният вид поддръжка е регулярната, планирана поддръжка, която се извършва дори когато изглежда, че топлообемнникът работи безпроблемно

  • Повечето пластинчати топлообменници могат да бъдат почистени на място, като не е необходимо отварянето на групата пластини

 

Един топлообменник, също както автомобил или компютър, се нуждае от регулярна поддръжка, за да продължи да работи с върхова ефективност. За щастие, пластинчатите топлообменници като цяло са по-лесни за поддръжка и диагностициране в сравнение с други видове топлообменни апарати.

Липсата на регулярна поддръжка по график води до понижаване на ефективността на пластинчатите топлообменници. Простата причина за това е замърсяването на пластините – с натрупването на отлагания в каналите на пластината, нейният топлопреносен капацитет намалява, защото замърсяванията са с по-ниска топлопроводност, отколкото самата пластина. Колкото повече котлен камък се е образувал върху една пластина, толкова по-бързо тя продължава да се замърсява, поради което е важно проблемът да се открие на ранен етап, за да се избегнат продължителни престои и високи разходи за поддръжка.

Макар да е по-малко вероятно, други части на един пластинчат топлообменник също могат да се повредят. Важно е визуално да се инспектират уплътненията и рамката при всяко отваряне на топлообменника за каквато и да е дейност по поддръжка. Изграждането на навик за тези инспекции може да спести много време и пари в дългосрочен план.

 

Регистри

За да се гарантира, че пластинчатият топлообменник се поддържа правилно, е добре да се поддържат базови регистри. Те трябва да включват марката и номера на модела, какъв вид поддръжка вече е изпълнявана и кога, описание на резервните части в наличност и броя на пластините и уплътненията в апарата. Трябва да са известни и размерите на групата от пластини, както са специфицирани от производителя, за да може периодично да се проверява за стегнатост и да се връща в първоначалното й състояние след поддръжка. Преди затягане на пластинчатия топлообменник е добре да се смажат носещите и направляващите връзки, за да се улесни отварянето на агрегата следващия път.

 

Планирана поддръжка

Най-важният вид поддръжка е регулярната, планирана поддръжка, която се извършва дори когато изглежда, че топлообемнникът работи безпроблемно. Това е еквивалентно на смяната на маслото преди да светне индикаторът на таблото на автомобила. Този тип поддръжка трябва да се изпълнява поне веднъж на всеки шест месеца.

Както беше споменато, регулярните визуални инспекции са важни – трябва да се гарантира, че групата пластини са затегнати по спецификация, че носещите и направляващите връзки са смазани и че уплътненията не изглеждат увредени. След това трябва да се проверят манометрите във всеки един край на пластинчатия топлообменник, за да е сигурно, че падът на налягането е в очакваните граници.

Ако след извършване на гореописаните дейности по поддръжка падът на налягането е прекомерен, то тогава вероятно има проблем със замърсяване и ще трябва да се осъществи непланирана поддръжка, което означава престой. Възможно е също проблемът да се намира някъде другаде в рамките на технологичния процес. Препоръчително е да се провери дали тръбите са в добро състояние и дали всички помпи функционират нормално. Ако изглежда, че всичко останало работи както трябва, е време пластинчатият топлообменник да бъде почистен.

 

Методи за почистване

Двата преобладаващи метода за почистване на пластинчати топлообменници са механичен и химичен. В допълнение, благодарение на технологичния напредък и оптимизирането на оборудването, са възможни и опции като почистване на място, противотоково промиване и почистване в разглобено състояние.

Използването на механични методи за почистване на пластинчати топлообменници означава, че замърсяванията се отстраняват физически. Механичното почистване позволява на техниците да работят по-прецизно със специализирани инструменти. Сред прилаганите технологии тук е хидробластирането под високо налягане.
При химичното почистване в системата на пластинчатия топлообменник циркулира химичен разтвор, който разтваря и отстранява замърсяванията и отлаганията. Химичното почистване често се осъществява по-бързо от другите методи и обикновено не налага разглобяването на агрегата.

 

Почистване на място

Периодичното почистване е най-ефективната форма на поддръжка, поради което по-голямата част от усилията трябва да бъде насочена към нея. Повечето пластинчати топлообменници могат да бъдат почистени на място, като не е необходимо отварянето на групата пластини. Най-голямата цел на почистването е да се отмият различните видове замърсявания, отлагани по топлообменната повърхност с времето.

За да се почисти пластинчатият топлообменник, първо трябва да се източи от двете страни и да се изолира от флуида в системата, обикновено чрез вентили. След това агрегатът се промива с вода, докато спре отделянето на замърсявания с нея. За постигане на най-добър резултат се препоръчва промиването да се извършва в противоположно направление на това на работния флуид. Ако не се отделят много замърсявания и прекомерният пад на налягане се запази след връщане на топлообменника в експлоатация, то тогава ще се наложи да се използва нещо по-агресивно от вода.

Следващата стъпка е пластинчатият топлообменник да се промие с почистващ агент с помощта на циркулационна помпа и резервоар за разтвор. Изборът на самия агент се продиктува от конкретния процес, но при неувереност може да се направи и консултация с производителя на топлообменника. Най-важното е да е сигурно, че почистващият агент е съвместим с пластините и уплътненията на агрегата. Използването на хлорни съединения например почти сигурно ще доведе до корозия на пластините, ако те са изработени от неръждаема стомана, а в повечето случаи е така. След преминаване на почистващия агент през топлообменника, той трябва отново да се промие с вода, докато оттокът и от двете страни не стане чист. Ако след връщане на топлообменника в експлоатация той продължава да работи под капацитета си, тогава ще е необходимо да се отвори групата пластини и да се почисти ръчно.

При ръчното почистване не се препоръчва използването на телени четки, защото пластините могат да се надраскат. Трябва да се внимава уплътненията да не влизат в директен контакт с водната струя, защото високото налягане може да ги разхлаби и размести.
Top