Поддръжка на соларни инвертори

ВЕИ енергетикaТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2023 • 01.06.2023

  • За разлика от соларните панели, при които рядко възникват проблеми, неизправностите при инверторите са с по-голяма честота

  • Дори малка повреда в инвертора може да доведе до неизправна работа на цялата система

  • За да се предостави достатъчен въздушен поток за охлаждане, се препоръчва пространството на около 30 см от инвертора да бъде свободно

 

Инверторите са най-важният компонент в една соларна система, тъй като преобразуват постоянния ток в променлив. Трябва да се отбележи обаче, че те губят ефективност с течение на времето, а без осъществяването на подходяща поддръжка това става много по-бързо. За разлика от соларните панели, при които рядко възникват проблеми, неизправностите при инверторите са с по-голяма честота. Дори малка повреда в инвертора може да доведе до неизправна работа на цялата система. Подобна повреда може значително да редуцира енергийния добив и дори да доведе до цялостно спиране на инвертора. Поради тази причина се налага да се полагат усилия в посока поддръжка на соларните инвертори.

 

Защо могат да се повредят инверторите

Соларните панели може да са проектирани за експлоатационен живот от 25 и повече години, но инверторите са по-сложен вид оборудване и обикновено имат по-къс срок на експлоатация. Дори най-добрите инвертори имат гаранционен срок, продължаващ от 10 до 12 години, което означава, че ще се наложи подмяна на инверторите веднъж или два пъти в рамките на експлоатационния живот на соларната инсталация.

Има няколко фактора, които дават индикация, че инверторите не работят нормално. Сред тях са необичайно високите енергийни разходи. Ако инверторите не създават достатъчно енергия за захранване на съответните съоръжения, се черпи повече електроенергия от обикновено от електроразпределителната мрежа, което води до завишаване на сметките за ток.

Известията за възникнала грешка, появяващи се на дисплея на инвертора, са добър показател, че нещо се е объркало. В такъв случай потребителят следва да се обърне към сертифициран соларен техник, който да определи какъв е възникналият проблем и как да се подходи за отстраняването му.

Друг признак за неизправност са неработещите светлинни индикатори. Ако индикаторите за състоянието на инвертора не светят, светят в жълто или червено или примигват, това обикновено означава, че е възникнал проблем с инвертора.
Някои соларни батерии се зареждат с променлив ток от инвертора. В случай че батерията не се зарежда, това също може да бъде индикатор за неизправност на соларния инвертор. Ако инверторът не изглежда да е присъединен или връзката е повредена, това отново може да означава, че устройството се нуждае от поправка.

 

Прегряване на соларните инвертори

Инверторите обикновено се загряват в значителна степен докато работят, което е нормално, но температурата може да се повиши прекомерно. Ако се стигне до прегряване, производството на електроенергия ще спадне значително или инверторът ще спре да функционира изобщо.

Обикновено соларните техници правят оценки на инвертора по време на монтажа му, за да се гарантира, че охлаждащата технология работи нормално. В случай че инверторът е монтиран в помещение, оценката включва и проверка дали вентилацията на пространството е адекватна.
След инсталация на инвертора може регулярно да се проверява дали охлаждащата система и вентилацията работят нормално. Рискът от прегряване може да се редуцира чрез редовно почистване на филтрите за прах и отстраняването на препятствия, забавящи въздушния поток.

 

Неправилен монтаж

Дори професионалистите могат да допуснат грешки. Наистина съществува вероятност соларните техници да не са инсталирали инверторите правилно, или да са направили грешна физическа връзка, или да са объркали програмирането.

Инсталаторите трябва да следват документацията от производителя на инверторите, за да са сигурни, че всичко с монтажа им ще премине безпроблемно. След като приключат с настройката на инверторите, техниците трябва да проведат няколко теста, например изпитване на добива, дистанционно активиране и деактивиране и регулиране на реактивната мощност. Ако има проблеми с присъединяването, те трябва да станат ясни по време на тези тестове и да бъдат отстранени непосредствено.

 

Изолационна повреда

Друг възможен проблем с инверторите е изолационната повреда – късо съединение между различни части на веригата. Ако възникне тази неизправност, инверторът или ще работи при намалена ефективност, или ще се изключи изцяло.

Комбинация от фактори може да доведе до тази неизправност, включително повреда на обвивката на кабели, навлизане на влага, неправилна инсталация и лошо присъединяване на постояннотоковите кабели към панела. Този проблем е по-често срещан в места с по-висока влажност на въздуха, например крайбрежни зони.

Един от начините да се избегне тази повреда в соларния инвертор е да се изберат компоненти и кабели с по-добри изолационни характеристики. В допълнение, трябва периодично да се правят измервания и проверки на изолацията, за да се предвидят възможни бъдещи дефекти. Този тип повреда може да причини електрически пожар, което да наложи подмяната на инвертора, като има потенциал да доведе и до много по-мащабни щети на цялото съоръжение.

 

Проблеми с проследяването на максималната мощност

Много инвертори използват проследяване на максималната мощност (MPPT), техника, която максимално увеличава ефективността на устройството. Проследяването на максималната мощност се осъществява, когато фотоволтаичните модули в соларния масив са свързани в стрингове, които, от своя страна, са свързани с инвертора.

Всеки стринг генерира различни количества електроенергия в зависимост от засенчването, ориентацията, неизправностите в панелите и др. Това означава, че стринговете могат да подават едновременно различни напрежения към инвертора.

MPPT модулът гарантира, че системата винаги използва оптималното захранващо напрежение, така че панелите да генерират възможно най-много електроенергия. Могат обаче да възникнат проблеми с MPPT системата, което ще доведе до неизправности със стринговите инвертори, които могат да бъдат отстранени само от техник.

 

Проблеми с рестартирането на соларния инвертор

В случай че в по-широката електроразпределителна мрежа се случи нещо, което да доведе до нарушаване на нормалната работа на соларната система, инверторът обикновено може да се рестартира самостоятелно. Ако това не се случи, ще е необходимо да се извика сервизен екип или инсталатора, за да рестартира системата ръчно. Това означава, че докато не се отстрани проблемът, панелите не могат да генерират електроенергия.

За да се избегне този проблем, трябва да се заложи на система с висококачествени компоненти и решение за непрекъснат мониторинг. По този начин, веднага щом възникне проблем, някой ще може незабавно да се отзове и да го отстрани.

 

Съвети за поддръжка

Соларните системи се проектират с мисъл за надеждност и ниска необходимост от поддръжка, но все пак има няколко стъпки, които могат да бъдат предприети с цел осигуряване на върховата ефективност на оборудването.

При преобразуването на постоянния ток в променлив инверторът се загрява. За да се предостави достатъчен въздушен поток, се препоръчва пространството на около 30 см от устройството да бъде свободно. Ако инверторът има вентилатор, трябва да се провери дали нещо не го блокира или може да бъде засмукано в него. В случай че вентилаторът спре да работи, инверторът може да прегрее и да загуби ефективността си. Важно е в близост до инвертора да няма запалими материали, тъй като има възможност те да се възпламенят, ако устройството прегрее.

В зависимост от местоположението на инвертора, въздушният филтър може да се замърси с течение на времето. Ако това се случи, инверторът няма да може да се охлажда оптимално, което ще повлияе върху ефективността му. В случай че филтърът се замърси, е препоръчително да се извика професионалист, който да го почисти, тъй като може да е необходимо част от оборудването да се разглоби.

Макар да не е необходимо инверторът да се инспектира всеки ден, той трябва да се проверява периодично, за да се установи дали всичко функционира, както се очаква. Това включва проверяване за кодове за грешка на дисплея на инвертора или за светене на по-различни индикатори от обикновеното. Ако нещо изглежда проблемно, трябва да се извика техник, който да оцени ситуацията.

В случай че производителят на соларната система предоставя технология за наблюдение чрез приложение за смартфон например, е добре потребителят да се възползва от тази възможност. Технологията може да предоставя редовни актуализации за състоянието на соларните панели и инвертора, както и непосредствен достъп до клиентското обслужване и техническите екипи при необходимост. Трябва все пак да се има предвид, че с всяка технология може да възникне проблем и е добре инверторът да се проверява регулярно и лично за признаци за неизправност.
Top