Полезни инструменти и софтуерни продукти за горелки Weishaupt

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2018Софтуерът от Weishaupt е приложим от планирането до изчисляването на ефективността на горивната система. Областите на приложение са най-разнообразни, прогнозите - убедителни, а данните и фактите - ясни и разбираеми.

Калкулатор за енергийна ефективност

Калкулаторът за ефективност на горелките Weishaupt позволява изчисление за икономии от гориво и електроенергия при използване на кислороден модул и честотно регулиране (инвертор), както и да се сравни разликата в ефективността на модулираща горелка със степенна горелка при предварително зададени цени на гориво и електроенергия и на зададен годишен часови профил на работа на горелката.

С програмата също е възможно да се сравни работата на съществуващата степенна горелка с нова модулираща горелка Weishaupt. Всичко това накрая се обобщава и обвързва с резултат на възвръщаемост на инвестицията с реални цени.

Чрез въвеждане на заложените базови данни и избор на приложение, програмата избира подходяща горелка Weishaupt с включено дигитално горивно управление.

Професионалната версия на програмата прави изчисление, при което се взимат предвид множество фактори. Леката й версия може да се намери в интернет сайта на фирмата: www.weishaupt.de/effizienzrechner/

При интерес, консултантите на Weishaupt в България са винаги на разположение за изготвяне на детайлно, изчерпателно изчисление на база индивидуалните условия на инсталацията.

Резултатите от изчисляването са ясно структурирани и лесно разбираеми благодарение на графичната и табличната документация

Продуктова библиотека с CAD данни за проектиране

Weishaupt разполага с най-модерна версия на продуктовата си CAD библиотека с данни за горелки Weishaupt. Тя е в помощ при планиране на инсталации.

В програмата е наличен актуален списък с части и принадлежности. По този начин се улеснява конфигурацията на горелката и се намалява вероятността за грешка. В нея се съдържат изображения на всички горелки и принадлежности от продуктовата гама на Weishaupt с точен мащаб. Чертежите са във формат 2D и 3D.

Благодарение на тези предимства се усъвършенства работата при планиране и се намалят разходите.

Търговското представителство на Max Weishaupt GmbH в България e винаги на разположение за предоставяне на допълнителна информация на проектанти за софтуерния продукт с CAD данни за горелки Weishaupt.

MAX WEISHAUPT GMBH, Търговско представителство България

Бургас 8000, ул. Транспортна 7, Бизнес Център Кондоско, офис 22

тел. : +359 56 52 14 79, факс: +359 56 52 16 00

info@weishaupt.bg, www.weishaupt.bg


Top