РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Полимат, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Полимат1618 София, п.к. 109.

Бул. „Бр. Бъкстон” № 31А, вх. Б

тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76

е-mail: polymat@techno-link.com

www.polymat-bg.com

Нивопоказателна техника:

- Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни

колонки за вода, пара и процеси

- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

Индустриална арматура:

- Сферични кранове с уникална уплътнителна система

- Бутално-шибърни вентили за пара и газ, регулиращи

- Манометрични вентили

Безазбестови клингерити:

- Листи, голямо разнообразие на склад

- Готови гарнитури

KLINGER Quantum

НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

- KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който остава еластичен и при високи температури;

- KLINGER Quantum се доближава до параметрите на уплътнителните материали от чист графит;

- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.Top