Политика за поверителност и защита на личните данни


на посетители на сайта, читатели, клиенти и контрагенти на Издателството

 

 

Последна актуализация:  май 2018 г.

 

 

Съдържание

 

 • Въведение
 • Дефиниция за лични данни
 • Категории лични данни, обработвани от Издателството
 • Политика за бисквитките
 • Причини и цели за събиране и обработка на личните данни
 • Преносимост на данните
 • Законово право за ползване на данните
 • Срок за съхранение
 • Вашите права и задължения във връзка с личните ви данни;
 • Сигурност на данните

 

 

Въведение

 

Сайтът, който ползвате -  Energy-Review.bg, е собственост на ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД, ЕИК 121428418 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Академик Иван Естратиев Гешов 104, МОЛ Любен Георгиев, наричано по-долу „Издателството“ или „ние“. За целите на поддържането на сайтовете си и медийните си канали, както и осигуряването на абонамент на читателите си, Издателството съхранява, обработва и използва лични данни на потребителите на сайта, на читателите, клиентите и партньорите си, наричани по-долу „Вашите данни“ или „данните“.

Моля, отделете време и прочетете настоящия документ - Политика за поверителност и защита на личните данни (наричан по-долу „Политиката“).

 

Ако не сте съгласни с условията, не предоставяйте на Издателството Вашите данни.

Настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни влиза в сила от 10 май 2018 год. и е съобразена с изискванията на новия европейски Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR).

ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД  запазва правото си да променя и актуализира при необходимост настоящата Политика. Каним ви периодично да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че сте съгласни със всички промени.

 

 

Дефиниция за лични данни

 

Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

 

Категории лични данни, обработвани от Издателството

 

ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ

Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни, като при всяко конкретно събиране на Ваши данни ще ви уведомяваме за конкретната цел или цели, за които те ще се използват:

 • име на фирмата/организацията
 • лично и фамилно име и длъжност
 • информация за обратна връзка, включително пълен пощенски адрес (когато се отнася за печатни издания), телефон и имейл адрес

За по-добро обслужване на абонаментите и организиране на разпространението на нашите издания събираме данни и за сектора на дейност на фирмата/организацията, както и за направлението, в които работи абонатът

 

Издателството не събира и обработва преднамерено специални категории лични данни, както и информация от деца под 16 години.

 

АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНИ ДАННИ

В допълнение към данните, които ни предоставяте при регистрация, можем да събираме информация автоматично, която ни предоставя вашият компютър или мобилно устройство. Тя се събира чрез т.нар. бисквитки.

 

 

Политика за бисквитките

 

Какво са бисквитки?

Cookies или бисквитки са начин, по който уеб сайтовете съхраняват информация локално в уеб браузъра на посетителя. Ползват се уеб сайтовете да различават и съхраняват информация за своите посетители, да запомнят предпочитанията им и дадени състояния на сайта (например, език) или други характеристики на ползване на сайта.

 

Видове използвани бисквитки

Сайтът Energy-Review.bg използва следните видове бисквитки:

 

Сесийни бисквитки

Сесийните бисквитки съхраняват информация временно - само в рамките на сесията на използвания браузър. Служат за съхранение на информация кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до някоя част от съдържанието му. Не събират информация от вашия компютър или мобилно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

 

Аналитични бисквитки

Аналитичните бисквитки служат за съхранение на информация за сърфирането, като например анализ на посещенията на сайта, как посетителят е достигнал до сайта, какви опции са избрани, кои и колко страници е преглед и т.н. Анализът на получената информация позволява да се взимат адекватни решения за подобрения и развитие на уебсайта, да се прецизира съдържанието му, да се отстраняват грешки, неточности и несъвършенства. Колко време се са активни аналитичните бисквитки зависи от предназначението им.

 

Бисквитки на трети страни

Както на повечето подобни на този сайтове, на сайта Engineering-Review.bg има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори на Ти Ел Ел Медиа ООД и др.

Когато посещавате тези сайтове или отваряте тяхно съдържание, е възможно от тях да се складират бисквитки на вашия компютър или мобилно устройство. Тези бисквитки, които определяме като бисквитки на трети страни, ние не можем да контролираме нито като наличие, нито като функции. Издателство Ти Ел Ел Медиа ООД ви съветва да потърсите и да се запознаете с информацията за тях и политиката на съответните уебсайтове на трети страни относно бисквитките.

 

Управляване използването на бисквитки

Всички браузъри позволяват управлението на бисквитки. От специално създадена за целта папка на Вашия браузър Вие можете да:

 • блокирате използването на бисквитки;
 • да премахнете част или всички бисквитки;
 • да настроите предпочитанията си за използване на „бисквитки“.

 

Забраняване/блокиране на бисквитки

Чрез настройките на Вашия браузър влезте и укажете предпочитанията си относно бисквитките – те могат да бъдат и напълно забранени или блокирани. Повече информация за бисквитките, както и за тяхното управление, можете да откриете на някой от сайтовете по-долу или на друг намерен от вас сайт:

https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0 (български език)

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ (английски език)

 

 

Причини и цели за събиране и обработка на личните данни

 

Кога събираме Ваши данни?

Можем да събираме и използваме Ваши лични данни, ако:

 • посещавате или използвате нашите уеб сайтове и канали в социалните мрежи;
 • се абонирате за нашите издания, бюлетини, информационни услуги;
 • рекламирате или купувате от нас рекламно-информационни услуги;
 • доставяте услуги за нуждите на Издателството;
 • комуникирате с екипа на Издателството;
 • ни посещавате на изложения и събития;
 • или взаимодействате по друг начин си с нас в качеството си на потребител, бизнес клиент, партньор, (под)доставчик, изпълнител или друго.

 

За какво бихме ползвали Вашите лични данни?

Информацията, която събираме, може да ни послужи, за да:

 • Разпространяваме списваните от нас издания, информация, материали и други;
 • Създадем Ваш потребителски/читателски акаунт;
 • Комуникираме с вас, да разберем вашите нужди и да ви предоставим по-добри услуги и информация;
 • Комуникираме с Вас във връзка с вашия абонамент за издание/я или информационен канал/и или по други въпроси, свързани с дейността на издателството;
 • Изпращаме новини, свързани с дейността на Издателството, за инициативи, продукти, предложения и оферти, проучвания или друга информация, която считаме, че може да ви бъде полезна и интересна, като я изпращаме на Вашия имейл адрес;
 • Поддържаме вътрешен архив;
 • Осигурим надеждно, сигурно и добро представяне на предлаганите от нас информационни услуги, за да подобрим продуктите и каналите си;
 • Изпращаме мейлинги за промоции на нови продукти, специални оферти, новини и съобщения на клиенти на издателството, които са фирми в областта (само ако сте се абонирали за услугата);
 • Персонализираме уебсайта според вашите интереси.

 

 

Преносимост на данните

 

За дейността на Издателството Вашата лична информация е от първостепенна важност. Никога не бихме предоставили за търговски цели или продали Вашите данни.

Възможно е да споделим Ваши данни само и единствено за следното:

 • Доставчици на услуги: например, програмисти и хостинг компании;
 • Консултанти и други: например, счетоводители и адвокати;
 • Бизнес партньори: например, печатници;
 • Публични и държавни органи;
 • Други служебни лица: например, при продажба или преструктуриране на бизнеса на Издателството.

 

Законово право за ползване на данните

Вашите данни ни служат за разпространение на информацията, която създаваме или пренасяме от други източници, както и за изпълнение на рекламно-информационни услуги на клиенти и партньори. В зависимост от целта, за която Издателството използва данните, правните основания могат да включват:

 • Вашето съгласие, което може да бъде оттеглено във всеки един момент;
 • Изпълнение на договор или необходимост от установяване на договорно отношение;
 • Спазване на законови задължения;
 • Наши законосъобразни интереси и основания;
 • Всяко друго законово основание, разрешено от закона.

 

Срок за съхранение на данните

Данните, включени във Вашия акаунт на абонат, ще бъдат съхранявани от момента на абонирането ви за което и да е от нашите издания или услуги, до момента, в който оттеглите желанието си да бъдете безплатен абонат, след което ще бъдат изтрити.

 

 

Вашите права

 

Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените ви данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

 

Вашите задължения

 

Ако абонирате друг, а не себе си, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.

Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.

 

 

Сигурност на данните

 

Издателството ви уверява, че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

 

За връзка с Издателството по отношение на личните данни пишете на abonament@tllmedia.bg

 

Моля, прочетете и Условията за ползване на този сайт.

 

© ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД  2018. Всички права запазени.


Top