РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

POLYTECHNIK LUFT-UND FEUERUNGSTECHNIK, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ POLYTECHNIK LUFT-UND FEUERUNGSTECHNIKНашата професия е производство на енергия от възобновяеми енергийни източници!

Компанията POLYTECHNIK е една от най-големите фирми доставчици на вентилационни инсталации и термични централи до ключ и е известна с опита си в проектирането и изграждането им.

POLYTECHNIK Group има 450 служители и освен основния завод в Weissenbach/Triesting (Австрия) има също филиали и в: Унгария, Франция, Полша, Франция, Румъния и Русия. Износът на POLYTECHNIK Group понастоящем заема около 95% от производството, като повече от 2500 централи на POLYTECHNIK работят по целия свят.

POLYTECHNIK проектира, произвежда и въвежда в експлоатация централи на биомаса, с инсталирана мощност в диапазона от 300 kW до 30 000 kW (единична мощност на котлите). Използват се различни горивни системи - с хидравлично подаване на горивото и с долно подаване, в зависимост от типа и съдържанието на влага в горивото.

Централите на POLYTECHNIK освен топлинна енергия за технологични нужди, за отопление и битово горещо водоснабдяване, произвеждат и електрическа енергия. Предлаганите модули са с електрическата мощност от 200 kWel до 20 000 kWel, а електропроизводството е с парна турбина или ORC цикъл, при който като топлоносител се използва синтетично термо-масло.

Енергийното оборудване на POLYTECHNIK намира широко приложение в индустрията за производство на топлинна и електрическа енергия, в комуналния сектор за централизирано и локално топлоснабдяване, както и за комбинирано производство. Оползотворявайки широк спектър от биомаса и дървесни отпадъци от различни производства, ние произвеждаме екологична енергия. Нашата добре организирана мрежа от офиси и експерти в страната и чужбина ни дава възможност да осигурим бързо и качествено индивидуално обслужване на всички наши клиенти.

Contact Austria:

Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH, Hainfelderstrasse 69, A-2564 Weissenbach/Triesting AUSTRIA, Tel. +43 2672 890-0, Fax: +43 2672 890-13 -mail: office@polytechnik.at, Internet: www.polytechnik.com

Contact Bulgaria:

Pro Eco Energia Ltd, BG-1000 Sofia 4, Trapesitza Str, Entr. 4, Floor 4, Tel/Fax +359 (02) 989 89 50, E-Mail: office@ecoenergia-bg.eu Internet: www.ecoenergia-bg.euTop