РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK• Отоплителни централи на биомаса

Инсталации с единична мощност от

300 kW до 30.000 kW

• Електрическа енергия от биомаса

Инсталации с единична мощност от

200 kWel до 20.000 kWel

• Централизирани системи за отопление

Посетете ни на

Международен Технически Панаир - Пловдив

27.09 - 02.10. 2010г.

павилион №10, щанд 10 C2

POLYTECHNIK Luft-und Feuerungstechnik GmbH

A-2564 Weissenbach (AUSTRIA), Hainfelderstr. 69 - 71

tel.: 0043/2672/890-0, fax: 0043/2672/890-13

e-mail: office@polytechnik.at, www.polytechnik.com

Про ЕкоЕнергия ООД

София 1000, ул. Трапезица №4, вх.4, ет.4

тел./факс: +359/2/ 98 98 950

e-mail: office@bulenergo.com, www.ecoenergia-bg.euTop