Помпите Grundfos Magna3 и UPS2 от Адара Инженеринг са високоефективни решения за отопление и охлаждане

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

Висока производителност, съчетана с по-ниска консумация на енергия и минимизирани разходи - това са част от отличителните характеристики на серията циркулационни помпи Magna3 на производителя Grundfos.

Magna3 обхваща пълна гама интелигентни, високоефективни циркулационни помпи за отопление, охлаждане, геотермални термопомпени системи и битова гореща вода, които напълно покриват влезлите в сила от началото на 2015 г. изисквания за енергийна ефективност на Европейската директива за екодизайн на енергоемки продукти - EuP.

Magna3 се отличават с индекс за енергийна ефективност EEI = 0,17 и би могло да се постигне намаляване на консумацията на енергия с до 75% в сравнение с една стандартна циркулационна помпа. Сред основните предимства на серията е функцията Autoadapt, която контролира автоматично настройките според системните изисквания и нужди, чрез създаване на оптималната крива с пропорционално налягане. Резултатът е комфорт и ниска консумация на енергия.

В допълнение, новата функция Flowlimit и режимът за управление Flowadapt позволяват помпата непрекъснато да следи дебита, за да не бъде надвишена максималната му стойност. Така се премахва необходимостта от използването на баланс-вентил при помпата и се подобрява общата енергийна ефективност на системата.

Magna3 предоставя и допълнителни режими за интелигентен контрол, оптимизирана комуникация със системи за управление на сгради и вграден топломер. Чрез вградения топломер се следят системите за разпределение на топлинна енергия и потреблението, с което се избягват високи сметки за изразходвана енергия, следствие от системни дисбаланси. Уредът е с точност от +/-1% до + / -10%, в зависимост от работната точка. Серията Magna3 се отличава с лесна инсталация, безшумна работа, дълъг живот, ниски експлоатационни разходи.

Друга компактна, високоефективна циркулационна помпа, отговаряща на EUP 2015 директивата за енергийна ефективност, е Grundfos UPS2. UPS2 е подходяща за подово отопление, радиаторно отопление, еднотръбни и двутръбни отоплителни системи. С най-ново поколение технология на двигателя и индекс на енергийна ефективност EEI Ј 0,23, циркулационната помпа UPS2 е проектирана да отговаря на директивата за енергийна ефективност EuP 2015.

Сред приложенията на тези помпи са системи с постоянни или променливи дебити, където е желателно да се оптимизират настройките на работната точка на помпата, системи с променлива температура на потока в тръбите и др. UPS2 позволява постоянно регулиране на производителността на помпата съгласно действителните потребности на системата. Клемната кутия на UPS2 може да бъде монтирана в различни позиции (при спазване на инструкциите за монтаж и експлоатация).

UPS2 дава възможност да се избира между 4 m, 5 m или 6 m напор, като разполага с директен достъп до винта за деблокиране. Максималната консумирана енергия е 7 .. 48 W, а индексът на енергийна ефективност EEI Ј 0,23. Сред предимствата на тези помпи са: ниска консумация на енергия, сравнена с традиционните циркулаторни помпи; минимален шум от вентили и др.

инж. Милен Петков, мениджър продажби,

Адара Инженеринг, регионален офис Варна
Top