Посолство на Република Полша: Полските фирми в България са силно заинтересовани от перспективите за нови енергийни проекти

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

Марчин Миколайчик, съветник, ръководител на отдела за промоция на търговията и инвестициите при посолството на Република Полша в София, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Миколайчик, представете накратко дейността на отдела за промоция на търговията и инвестициите към посолството на Република Полша в София пред читателите на сп. Енерджи ревю. Чрез какви инициативи подпомагате бизнес отношенията между България и Полша?

Нашата мисия е да насърчаваме развитието на търговското и инвестиционно сътрудничество между България и Полша. С тази цел ние търсим потенциални партньори за полски и български фирми и подпомагаме установяването на контакти между тях. Организираме също редица мероприятия, насърчаващи българо-полското бизнес сътрудничество, включително конференции, семинари, щандове на панаири, matchmaking срещи и др.

През първата половина на тази година имахме доста натоварен график с прояви и събития. С голям успех завърши икономическа бизнес мисия на полски фирми, участвахме в четири изложения, организирахме два семинара с презентации на полски фирми. Доволни сме, че тези прояви създадоха нови бизнес контакти и договори.

Фирми от кои сфери на дейност приоритетно проявяват интерес към българския пазар? Какъв е процентът на енергийните компании сред тях? Какво провокира техния интерес към България?

Палитрата от сфери на дейност на полски фирми, които са заинтересовани от България, е наистина голяма. Енергийните компании може би не съставляват изключително голяма група като брой, но са от важно значение предвид големината на реализираните проекти.

В процеса на интензивна реализация на инвестиции в Полша полските компании натрупаха ценен опит и в последните години изключително активно навлизат на чуждестранни пазари. България е атрактивна, както всеки пазар. Интересни за полските фирми са както нуждите на конвенционалната енергетика, така и перспективите за нови енергийни проекти.

Какви предпоставки за съвместен бизнес дава българският енергиен сектор и какви фирми търсят партньорства у нас?

Полша и България имат многогодишни връзки и сътрудничество в сферата на енергетиката. Полските фирми имат какво да предложат в сферата на модернизацията на конвенционалната енергетика.

Сред тях има и такива, които предлагат решения в сферата на възобновяемите енергийни източници или енергийната ефективност. Голяма част от тези компании са заинтересовани и от реализация на проекти, свързани с производство на енергия от отпадъци.

Бихте ли дали примери за успешни партньорства и реализирани проекти между полски и български компании?

Полско-българското сътрудничество в сферата на енергетиката започва още по време на социализма. Полша имаше свое участие например в изграждането на електроцентралите в Бобов Дол и Димитровград.

Полски специалисти работиха при строежа на електроцентралата в Козлодуй. Днес полските фирми доставят турбини, генератори и други съоръжения, свързани с модернизация на електроцентрали в страната. Всяка година от Полша се доставят и кабели за този сектор.

В каква посока виждате бъдещи успешни реализации между двете страни?

Мисля, че полски и български фирми биха могли съвместно да реализират успешно нови енергийни проекти, например такива, свързани с газовата енергийна сигурност на България или със споменатата вече енергия от отпадъци. Едновременно с това имам желание да привлека вниманието на българските специалисти към възможностите на полските производители в отрасли, произвеждащи оборудване за енергетиката.

Полша е голям производител например на котли, изгарящи биомаса. Офертата на производителите от Полша включва повече от 800 вида оборудване за изгаряне на биомаса с мощност от няколко киловата до няколко мегавата. Считам, че тази сфера е изключително интересна за българския пазар.


Top