Потвърдиха ефективността на управлението на стареенето на АЕЦ Козлодуй

Сп. Енерджи ревю - брой 1, 2018 • 13.03.2018 •

Доклад на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) от партньорска проверка потвърди ефективността на управлението на стареенето на АЕЦ Козлодуй. Националният доклад е разработен в изпълнение на изискванията на директиви на Европейския съюз, които са свързани с общностна рамка за безопасност на ядрените инсталации.

В него се посочва, че през последните осем години влияние върху управлението на стареенето на АЕЦ Козлодуй оказват дейностите, свързани с удължаване на живота на блокове V и VI. Като добри практики са определени допълнителните специализирани програми за експлоатационен контрол на атомната централа.

С актуализираната директива по ядрена безопасност влиза в сила европейска система за тематични партньорски проверки, които ще се провеждат през шест години. Тяхното предназначение е да предоставят на страните-членки на ЕС механизъм за проверка на теми от стратегическо значение за ядрената безопасност.

Top