Повече прозрачност и контрол върху потреблението на енергия в Центровете за данни

ЕлектроенергетикаФирмени статии • 06.03.2023

Повече прозрачност и контрол върху потреблението на енергия в Центровете за данни
Повече прозрачност и контрол върху потреблението на енергия в Центровете за данни
Повече прозрачност и контрол върху потреблението на енергия в Центровете за данни


Спирането на захранването е кошмар за всеки оператор на център за данни. То води до непланиран престой с непредвидими последващи разходи, които в най-лошия случай могат да застрашат самото съществуване на компанията. Такива прекъсвания могат да бъдат причинени от системна, човешка грешка или природни бедствия.

Но какво могат да направят операторите на центрове за данни? Те се нуждаят от ИТ инфраструктурни решения, които осигуряват надеждно електрозахранване със съответната степен на резервираност.

 

Рисковете и последиците

Прекъсванията на захранването в центровете за данни имат тежки последици за бизнеса, индустрията и ежедневието на хората. През август 2020 г. например такова събитие принуди центровете за данни в цяла Европа да преустановят работата си. Интернет услугите спряха, а Virgin Media, Equinix, Microsoft и Cloudflare са само част от големите компании, чиято инфраструктура беше засегната. Сложни технологии, като периферните и облачните изчисления и новите приложения за интелигентни фабрики и градове, също увеличават рисковете.

 

Решението

Електроразпределителните устройства (PDU) осигуряват максимална енергийна прозрачност. Те могат да измерват разпределените електрически параметри, но също и дистанционно да изключват активното оборудване, както и да проследяват параметрите на средата (температура, влажност, дим и др.). Това дава на администраторите детайлна представа за условията във и около шкафовете, позволявайки превенция и опростено отстраняване на евентуални неизправности. Измерените стойности дават възможност за повишаване на енергийната ефективност в центъра за данни.

 

"Разработеното от Rittal ново поколение от PDU устройства се интегрира безпроблемно в концепции за модулно разпределение и резервно захранване с висока степен на резервираност, които могат да бъдат реализирани с помощта на платформата RiMatrix NG", обяснява Йорг Крайлинг, директор в направление "Energy & Power" на компанията. "Компактният им дизайн ги прави уникални на пазара и лесни за вграждане във всеки ИТ шкаф от портфолиото на Rittal. Закрепването без инструменти с помощта на аксесоар значително улеснява монтажа", добавя той.

 

Предимствата на новите PDU системи на Rittal

Енергоспестяващият дизайн и ниската вътрешна консумация на енергия имат положително въздействие върху енергийния баланс на центъра за данни. Интелигентният контролер на PDU и защитата от пренапрежение могат да бъдат заменени без прекъсване на захранването – докато техниката работи.

Новите PDU се предлагат в пет варианта, които покриват всички приложения в центровете за данни. Те варират от базова версия за надеждно захранване на активно оборудване до версия за пълен мониторинг и управление на всички захранващи гнезда. Между тези две опции стоят т. нар. "Metered" версия за измерване на консумацията на фаза и версията "Metered Plus" за измерване на консумацията на всяко едно захранващо гнездо. В допълнение, към интелигентните PDU могат да се свържат до 16 сензора от серията CMC III. Това създава условия за оптимизиране на инвестиционните разходи чрез комбинацията от интелигентен разклонител и функции за измерване на параметрите на средата в центъра за данни.

Повече информация за електроразпределителните решения на Rittal можете да намерите тук.


 

 www.rittal.bg

 

 

 

 

 

 

Top