Повишаване на енергийната ефективност на дейта центрове чрез нови технологии за охлаждане

Енергийна ефективностФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2021 • 24.03.2021Необходимостта на дейта центровете от непрекъсваемо електрозахранване и изискванията за все по-голяма мощност представляват сериозно предизвикателство пред стремежа за намаляване на консумацията на енергия и постигането на максимална ефективност. Осигуряването на подходящи прецизни системи за охлаждане е един от най-критичните въпроси, тъй като те са изключително енергоемки. Новите технологии и иновации могат да допринесат за оптимизиране и да помогнат на компаниите да бъдат по-успешни.

Според компанията за технологични изследвания Omdia растежът на пазара за охлаждане на дейта центрове се дължи основно на растящата потребност на предприятията от компютърна мощност. Като фактор в този растеж се добавят и доставчиците на облачни и колокационни услуги, които изграждат все по-големи и ефективни дейта центрове. Последните изследвания показват, че устойчивите и иновативни технологии в охлаждането, като охлаждане със студена вода, изпарително и охлаждане с течности, са все по-широко използвани в дейта центровете. Omdia прогнозира голям растеж при употребата на варианти на охлаждане с течности (имерсионно охлаждане, където сървърите и друго IT оборудване се потапят в резервоари с охладителна течност, и "direct to chip" охлаждане, където течен охладител се вкарва директно в компютърните чипове в дейта центъра), като между 2020 и 2024 г. се очаква удвояване.

 

Дейта центровете стават все по-големи

Охлаждането с течности може да помогне на дейта центровете да станат въглеродно неутрални, но се изисква тази технология да бъде адаптирана така, че да може да бъде използвана с това приложение. Консолидирането на дейта център индустрията и корпоративните разходи за технологии, включително големите масиви от данни, анализи и изкуствен интелект, водят до увеличаването на мащаба на центровете за данни. Тези авангардни технологии ще доведат до повишаване на разходите през следващите три години според анализаторите от Omdia.

Предишният стандартен мащаб от 10-20 MW центрове днес преминава към 100-200 MW. Колкото по-голям е един дейта център, толкова по-ефективно може да работи. Необходими са иновативни технологии за охлаждане, за да се намалят въглеродните емисии и да се постигнат високите цели за енергийна ефективност. Изключително важно е центровете за данни да притежават индустриални сертификати, които да измерват енергийната ефективност на системите им за охлаждане.

 

Иновацията е ключова, особено при охлаждането на дейта центрове

VERTIV обяви няколко от последните иновации при технологиите за управление на топлинните потоци и контрол на температурата. Liebert OFC e нова и изключително напреднала серия безмаслени турбокомпресорни чилъри, създадени в партньорство с Geoclima. Liebert OFC е създаден за работа с хладилни агенти с нисък GWP, като R1234ze, така че едновременно да осигурява висока енергийна ефективност. В допълнение продуктовата гама охладителни системи за подов монтаж е с изцяло подновен технически дизайн за постигане на максимална ефективност, като модела Vertiv Liebert PDX на директно изпарение с компресори с променлива скорост и модела Vertiv Liebert PCW с охладена вода.

В допълнение към вътрешното развитие VERTIV работи и с водещи лидери в дейта център индустрията и наскоро стана Платинен член на Open Compute Project (OCP).

VERTIV е световен доставчик на критична дигитална инфраструктура и решения за непрекъсваемост. Компанията за технологичен анализ Omdia оценява VERTIV като най-големия световен доставчик на пазара за охлаждане на дейта центрове, който продължава да постига постоянен растеж и иновативност. В доклада на Omdia – "Data Centre thermal Management report 2020", базиран на данни от 2018 и 2019 г., се посочва, че VERTIV управлява 23,5% от световния пазар за охлаждане на дейта центрове – повече от 10% по-голям дял от най-близкия конкурент.

На българския пазар VERTIV се представлява от Клима и Вент. Kато най-опитен партньор за България от 1991 г., доказал се в дългогодишната си работа с най-големите телеком оператори, центрове за данни и технологични компании в страната, Клима и Вент е утвърден, устойчив и надежден доставчик на прецизни системи за охлаждане на VERTIV.

 

 


   

                       

                    www.vertiv.com

 

                                                                                                

Клима и Вент ООД 
1619 София                                                                             
бул. "Цар Борис III" № 366
моб.: 0888 572754                                                
факс: 02/963 37 97
e-mail: office@klimaivent.bg
www.klimaivent.bg

 

 

 


Други рекламни публикации на Клима и Вент

Top