Повишаване на топлинната мощност на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй до 3120 MW

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2012

В АЕЦ "Козлодуй" е в процес на изпълнение сериозен инвестиционен проект, свързан с повишаване на топлинната мощност на реакторните инсталации на 5 и 6 блок до 104%. Реализацията на проекта ще доведе до допълнително производство на електроенергия за подпомагане на електроенергийния баланс на страната, до повече приходи и възможност за повече инвестиции.

Инвестициите ще осигурят многократно своята възвръщаемост, ще бъдат заменени и модернизирани редица компоненти, което ще се отрази пряко на удължаването на ресурса на блоковете. Предвидено е разширено повишаване на разполагаемата мощност (Stretch power) - с 4% от настоящата.

Идеята за модификациите в ядрени електроцентрали, с цел усвояване на по-високи нива на мощност, стартира през 90-те години на 20-ти век въз основа на преоценка на заложените проектни запаси при реакторите от второ поколение.

Относително ниските разходи, незначителните хардуерни и софтуерни изменения в проекта, високите инженерни запаси, съвременните постижения в областта на системите за измерване, диагностиката и аналитичните методи позволяват повишаването на разполагаемата мощност в рамките на проектните предели за безопасност.

Успешни проекти, свързани с повишаване на топлинната мощност на аналогични реакторни инсталации тип ВВЕР-1000 (каквито са 5 и 6 блок на българската атомна централа), са реализирани на блокове в Ростовската и Балаковската АЕЦ в Русия.

В АЕЦ "Козлодуй" са стартирали началните стъпки за реализация на проекта, свързани с подготовка на проектната документация, обосноваваща безопасната експлоатация на реакторни инсталации ВВЕР-1000/ В-320 с повишено ниво на топлинна мощност 3120 MW и представяне на съответната документация в регулиращия орган на Република България - Агенцията за ядрено регулиране. В този пакет документи са включени:

1. Оценка на текущото състояние на реакторната установка и потвърждаване на възможността за експлоатация при повишаване на топлинна мощност от 3000 на 3120 MW;

2. Анализи за обосновка на безопасността;

3. Актуализиране на изискванията към техническите средства за защита и управление на технологичните процеси;

4. Необходими изменения в нормативно-технологичната документация;

5. Комплексни програми за изпитания;

6. Допълнения към Отчет за анализ на безопасността.

Във връзка с предвидените модификации на проекта АЕЦ "Козлодуй" е инициирала процес за изменение на лицензиите за експлоатация от страна на Агенцията за ядрено регулиране.

В дългосрочен план са планирани стъпки за тестови изпитания, свързани с усвояването на повишената мощност на блокове 5 и 6. Ще бъдат извършени и технически модернизации в конвенционалната част на централата (турбина, генератор), така че оборудването и технологичните системи в тази част да могат да поемат и отработват ефективно повишената мощност на реакторната инсталация.

Илко Чуков ръководител сектор “Поддържане на проекта” АЕЦ "Козлодуй"

Цветан Топалов ръководител сектор “Аварийни процедури и анализ” АЕЦ "Козлодуй"

Материалът е изготвен въз основа на презентация, изнесена на международна конференция на БУЛАТОМ през 2012 г.


Top