Power-to-X технологиите като ключ към новото поколение устойчиви горива на бъдещето

ВЕИ енергетикaФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2023 • 08.11.2023

Power-to-X технологиите като ключ към новото поколение устойчиви горива на бъдещето
Power-to-X технологиите като ключ към новото поколение устойчиви горива на бъдещето


В синхрон с все по-целенасочения глобален стремеж към декарбонизация на индустрията, енергетиката и транспорта и с мисъл за по-зелено бъдеще на планетата ни редица европейски държави правят решителни крачки напред към Power-to-X технологиите. В концепцията им е заложено превръщането на изобилната и чиста възобновяема енергия в устойчиви горива, химически продукти и суровини за промишлеността от изцяло ново поколение.

 

Дания на световната карта на зеления преход

Една от тези държави безспорно е Дания, която си е поставила високата цел да добави цели 280 MW към общия капацитет на функциониращите на територията й електролизьори за производството на зелен водород от ВЕИ енергия само в рамките на четири години. Това е категорично потвърждение на отдадеността на местното правителство към прехода от изкопаемите горива към устойчивите алтернативи на бъдещето и извежда на преден план потребността от стабилна водородна инфраструктура.

Наскоро приключи националният търг на Дания за изграждане на иновативни инсталации и съоръжения в сегмента на Power-to-X решения. Датската компания European Energy е разработчик на инвестиционните предложения на три от одобрените проекти, с чиято реализация компанията е убедена, че значително ще се допринесе не само за декарбонизацията на страната, но и ще може адекватно да се отговори и на непрекъснато нарастващото търсене на е-горива в цяла Европа и света.

 

Най-големият в света завод за е-метанол

Към момента фирмата изгражда най-мащабния завод за е-метанол на планетата в гр. Касо, община Абенра (Южна Дания), който се очаква да заработи през 2024 г. Част от комплекса е соларен парк с капацитет 304 MW, свързан с високотехнологична инсталация за зелен водород, който впоследствие ще бъде преобразуван в е-метанол.

Централата ще произвежда повече от 32 000 метрични тона от устойчивото е-гориво годишно, а редица глобални корпорации, като Maersk, Novo Nordisk, LEGO Group и Circle K, вече са сключили договори за доставки от комплекса.
Едно от трите проектни предложения на European Energy, одобрени за изпълнение в рамките на националния търг на Дания, е именно за разширяване на емблематичната централа с допълнителни 10 MW, като след приключване на реализацията общият й инсталиран капацитет ще бъде 60 MW.

 

Още по-амбициозни планове за зеленото бъдеще

Втората предложена от European Energy концепция, която е получила зелена светлина от датското правителство, включва изграждането на близо три пъти по-голямо от завода в Касо (и в близост до него) съоръжение за производство на е-горива с капацитет на електролизьора от минимум 150 MW. Инсталацията от ново технологично поколение ще бъде ситуирана в околностите на гр. Падборг. То не само ще потвърди мястото на община Абенра на глобалната карта на устойчивата енергия, но допълнително ще подчертае позицията на цяла Дания като страна, силно фокусирана върху ускоряването на производството на зелени горива и химикали.

Последният одобрен по линия на националния Power-to-X търг проект предвижда реализиране на втора фаза на друга ключова централа за зелен водород в страната – в Мааде (в близост до гр. Есберг). Към инсталацията ще бъдат добавени 9 MW нов капацитет, като така крайната й инсталирана мощност ще се увеличи до 12 MW.
Тези значими пилотни реализации се очаква да проправят пътя към още по-мащабни проекти в сегмента, които допълнително да популяризират е-горивата като устойчиво решение за бъдещето на транспорта и индустрията и да покриват все по-активното търсене на зелен водород и е-метанол като крайни продукти или суровини в различни отрасли.

Чрез използването на енергия от възобновяеми източници може да се утвърди интегрирана верига на доставките в производството на е-горива през идните години, която да трасира пътя на европейската и глобалната промишленост към декарбонизацията. Ето защо е видно, че одобрението за реализация на трите проекта на European Energy отразява именно непоколебимия ангажимент на Дания към устойчивия енергиен преход, в който възобновяемата енергия и "зелените молекули" на е-горивата вървят ръка за ръка.


Top