Power2Drive Europe 2020 с фокус върху интелигентните зарядни системи

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 2, 2020 • 23.03.2020

Power2Drive Europe 2020 с фокус върху интелигентните зарядни системи

Разширяването на зарядната инфраструктура е един от най-важните фактори, които ще определят успеха на прехода в транспорта. Отчитайки това, европейските държави увеличават инвестициите си в тази инфраструктура. Смарт зареждането прави електромобилността все по-интелигентна, например чрез зареждане на превозните средства, когато това е икономически изгодно, или чрез използване на батериите на автомобилите за временно съхранение на електроенергия за използване в домакинството или подаване към електроразпределителната мрежа. 

Нова бяла книга, изготвена от европейската бизнес асоциация SmartEN (Smart Energy Europe) в сътрудничество с Power2Drive Europe, международното изложение за зарядна инфраструктура и електромобилност, хвърля светлина върху най-новите тенденции в областта. Темата ще бъде и сред ключовите направления на самото изложение, което ще се проведе в Мюнхен между 17 и 19 юни т. г. Сред акцентите на събитието ще бъде представянето на нови концепции за интелигентно зареждане и подаване на енергия от електромобила към мрежата (V2G). През 2017 г. в световен мащаб са регистрирани само 3 млн. електромобила, които представляват едва 0,23% от общия брой превозни средства с различни видове задвижващи системи. Оттогава броят им нараства съществено, като в края на 2018 г. в експлоатация са вече над 5 млн. електромобила, което е ръст с 63% в сравнение с 2017 г. Докато Германия е водещата европейска държава по брой новорегистрирани електрически превозни средства, Норвегия заема първата позиция по отношение на пазарен дял. Тук делът на електрическите автомобили сред новорегистрираните превозни средства нараства от 49,1% през 2018 г. до впечатляващите 55,9% през 2019 г. Според скорошно проучване на Center of Automotive Management (CAM) електрически задвижваните превозни средства вече са 15% от автомобилите и в Нидерландия. Със 109 000 новорегистрирани електрически превозни средства през 2019 г., понастоящем Германия е третият най-голям пазар на електромобили в света. Електрическите автомобили вече са по-разпространени в страната и отговарят за 3% от всички нови регистрации, като изцяло електрическите автомобили съставляват 58% от тази цифра.

В най-новия си доклад британската компания за пазарни проучвания IDTechEX прогнозира, че глобалният пазар за зарядна структура за електромобили ще достигне стойност от над 140 млрд. долара до 2029 г. и ще се състои от 10 млн. публично достъпни и 50 млн. частни зарядни станции. Увеличаващият се брой електромобили в моделите за споделено ползване също оказва влияние върху търсенето на зарядна инфраструктура. SmartEN и Power2Drive Europe съвместно изготвят бяла книга по темата. “Е-мобилността като енергиен ресурс – сборник от най-добри практики за задвижване на регулаторни промени” разглежда как електрическите превозни средства могат да се превърнат в интегрална част от електроснабдителната мрежа и под каква форма трябва да бъде европейското финансиране за интелигентна обществена зарядна инфраструктура.

Проучването представя редица примери за иновативни проекти на реномирани компании в Европа, които демонстрират как продължаваме да се движим към бъдеще, в което захранването се осигурява от алтернативни форми на енергия. Друга бяла книга, публикувана от SmartEn, “Превръщане на електрическите превозни средства в интегрални части от енергийната система”, очертава как преходът към чиста енергия трансформира автомобила от просто транспортно средство в децентрализиран източник на енергия. Електрическите превозни средства могат да спомогнат за подобряване на системната ефективност и внедряване на повече възобновяема енергия с променлив характер.

Изложението Power2Drive, което е част от The smarter E Europe, обединяващо още форумите Intersolar Europe, ees Europe и EM-Power отново ще събере на едно място доставчици, производители, дистрибутори и стартъпи в сферата на електромобилността и транспорта. Сред продуктовите направления са батерии, зарядна инфраструктура/станции, електромобили, материали, задвижвания, компоненти и решения за интегриране на възобновяема енергия.
Top