Преди 145 години Вернер фон Сименс представя електрическото динамо

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2011 • 17.01.2012 •

На днешния ден през 1867 г. германският предприемач и изобретател Вернер фон Сименс представя пред Кралската академия на науките в Берлин основите на принципа на електрическото динамо – неговото най-важно откритие в областта на електротехниката, с което той прави пробив в използването на електричеството като източник на енергия.
Сименс открива принципа на електрическото динамо през 1866 г. въз основа на работата на Фарадей. Откритието позволява лесното и евтино генериране на големи количества електроенергия посредством кинетична енергия и проправя пътя на масовата електрификация. Нововъведенията на Сименс разкриват нови и нови приложения на електрическата енергия - първия електрически локомотив, представен на Берлинския търговски панаир през 1879 г., първите електрически улични лампи, инсталирани по Кайзергалери в Берлин през същата година, първия електрически асансьор, построен година по-късно в Майнхайм, както и първия в света електрически трамвай, обслужвал линията Берлин-Лихтерфелде през 1881 г.
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още
Безжични технологии за контролно-измервателни системи в АЕЦ

Безжични технологии за контролно-измервателни системи в АЕЦ

Внедряването на безжични технологии в промишлеността доказано има много ползи, свързани с редуциране на времето и разходите за инсталация, както и с потенциала за увеличаване на гъвкавостта по отношение на събирането на процесна информация и данни от мониторинга ... още


Top