Предизвикателство е да убедим потенциалните клиенти в предимствата на нашата технология

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2013

инж. Михаил Бъчваров,

продажби Източна Европа в BINOWA

Какво според вас е актуалното състояние на пазара на инсталации за биогаз в България?

Пазарът в България все още не е "стартирал", образно казано. Има обаче сериозен интерес от страна на потенциални клиенти - земеделци, животновъди, и се надяваме скоро да стартираме изграждането на инсталации по нашата технология.

Какви са основните проблеми и предизвикателства за представителите на този сектор?

Основните проблеми според мен са в няколко посоки: все още недостатъчно доброто познаване на технологията и свързания с това процес на взимане на решение - неразбиране от страна на банките и изключително затрудненото финансиране, както и неблагоприятните лихвени проценти.

Предизвикателства са да успеем да убедим потенциалните клиенти в предимствата и ползите от нашата технология, както и да убедим банките в надеждността на една такава инвестиция. Изградените например в Германия около 7200 съоръжения са достатъчно красноречиво доказателство.

Как се осигурява финансирането на проекти от този тип у нас? Различава ли се практиката от тази в Европа?

Основните пътища са два - банково финансиране и инвестиционно финансиране, това е стандартната практика и в Германия. За съжаление, както казах вече и по-горе, банките все още не предлагат добри условия за това. Има обаче интерес от западни инвестиционни фондове, които проучват ситуацията в страната. В случай че оценят риска като допустим, очаквам и външни инвестиции.

Бихте ли разказали за някои от реализираните проекти на BINOWA в Европа и у нас?

В България, за жалост, все още нямаме реализирани проекти. В ЕС имаме вече действащи инсталации в Германия, Англия, Латвия, Полша, в момента стартираме проект във Франция, очакваме поръчки и от други страни. Имаме научни разработки с Австралия, към нашата технология проявяват интерес от ЮАР, Украйна, Казахстан.

Много интересен проект е инсталацията, която в момента изграждаме в Беларус. Там предизвикателствата са значително по-големи, тъй като страната е извън ЕС с всички свързани с това формалности и ограничения.

Въпреки всичко монтажните работи вече са към края и очакваме скоро да започнем да зареждаме инсталацията със субстрат. Точната дата за пускане в действие все още се уточнява - това все пак е микробиологичен процес, който изисква време.

Как виждате бъдещето на този сектор в България? Очаквате ли неговото технологично и проектно развитие в близките години?

Мисля, че този сектор има добро бъдеще. Причините за това са много - от всички ВЕИ ние създаваме най-много работни места и освен това решаваме редица екологични проблеми. Примери за това са спазване на т. нар. нитратна директива, възможност за преработка на определени отпадъци, намаляване на емисиите от метан от торищата и други.

Друга положителна страна е съпътстващото производство на топлинна енергия, която може да се използва за най-разнообразни цели - отопление на сгради, оранжерии, животновъдни ферми, за технологични нужди в мандри, за сушене на продукция и много други.

По този начин се затваря цикълът животновъдство/производство на фуражи - производство на млечни продукти - преработка на отпадъците - наторяване с ферментиралия остатък. Всичко това ме кара да се надявам, че в България предстои сериозно развитие на този сектор.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top