Председателят на АЯР получи почетен знак за заслуги от БАН

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2015 • 23.04.2015 •

На тържествена церемония, състояла се на 12 март т. г., председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) доц. Лъчезар Костов бе удостоен с Почетен знак за заслуги на Българската академия на науките. Отличието бе връчено от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров заради неговия принос в областта на ядрената физика и ядрената енергетика.
На церемонията присъстваха акад. Дамян Дамянов, зам.-председател на БАН, научните секретари на Академията проф. Иван Димов, проф. Димитър Иванов и доц. Оля Стоилова, както и доц. д-р Димитър Тонев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top