Предстои провеждането на Международен енергиен форум

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 3, 2013

От 12 до 15 юни 2013 г. в Международния дом на учените Ф. Ж. Кюри, курорт Св. Св. Константин и Елена - Варна ще се проведе Международен енергиен форум. Негов организатор е Научно-техническият съюз на енергетиците в България (НТСЕБ). В събитието ще участват представители на научните среди, специалисти и представители на предприятия, фирми и организации, които извършват дейност в България.

В рамките на международния форум ще бъдат разгледани стратегически и структурни проблеми на енергетиката, ще бъдат направени прогнози и оценка на риска, както и ще се обсъдят приватизацията и либерализацията на сектора.

Сред темите, които залягат в програмата, са и новото строителство и модернизацията на конвенционални или ядрени електроцентрали, както и такива с комбиниран цикъл на производство и топлоснабдителни системи. Внимание ще бъде отделено и на въпросите, касаещи: газоснабдяването, рехабилитацията на енергийни съоръжения, проблемите по опазване на околната среда, електроенергийните мрежи и системи, ефективното използване на енергията, също така проблемите на ВЕИ сектора и други.

„Ще бъде осигурена съдържателна и отговорна дискусия за всички партньори в енергийния сектор - държавни власти, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергетици и потребители”, споделят организаторите от НТСЕБ. „За положителните резултати на Форума ще допринесе както участието на чужди и наши експерти, така и на представители на водещи световни фирми от Европа и света”, допълват те.

На участниците ще бъде предоставена възможност не само да рекламират своята дейност, но и да установят делови контакти с партньори от страната и чужбина.
Top