Приключи годишната профилактика на 5-и енергоблок на АЕЦ Козлодуй

НакраткоСп. Енерджи ревю - брой 4, 2019 • 04.07.2019

Приключи годишната профилактика на 5-и енергоблок на АЕЦ Козлодуй

На 9 юни т. г. приключи успешно плановият годишен ремонт на 5-и енергоблок в АЕЦ Козлодуй. След проверка и одобрение от Агенцията за ядрено регулиране блокът бе включен отново в електроенергийната система на страната.

По време на ремонтната кампания, започнала на 1 май, са изпълнени планираните работи по ремонт и профилактика на оборудването и системите на блока и е извършено презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. Реализирани са също предвидените дейности, свързани с осигуряване на дългосрочна експлоатация и повишаване на топлинната мощност на 5-и блок до 104%.

В тази връзка е подменен роторът на цилиндър високо налягане на парната турбина, с което се осигурява техническа възможност за работа на блока с повишена мощност. 6-и блок на ядрената електроцентрала работи с пълно натоварване на мощността.


Top