Продуктови акценти от изложбата ВЕИ и ЕЕ, април 2010 г.

БизнесСп. Енерджи ревю - брой 2, 2010

За шеста поредна година специалисти и представители на държавни институции от Централна и Югоизточна Европа дискутираха пазарните тенденции, политиката за стимулиране и внедряването на нови технологии за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници. Домакини на форума бяха Виа Експо и международният изложбен център „Интер Експо Център”, София. Сред акцентите в конгресната програма бяха устойчивото развитие на енергийния сектор, перспективите пред фотоволтаичните и вятърни системи, биомасата, геотермалната енергия и други. Фирми от Германия, Австрия, САЩ, България, Израел, Гърция, Дания, Китай, Турция, Финландия, Италия, Словакия и други, взеха участие в съпътстващата изложба. Организаторите отчетоха 90% ръст в броя на българските и международни изложители, което според тях доказва потенциала за развитие на ВЕИ пазара в региона.

В рамките на изложбата бяха представени интересни продукти в областта на ЕЕ и ВЕИ, с част от които ще ви запознаем в следващите редове.

Нова серия инвертори от Fronius International

Фирма Fronius представи нова серия инвертори за присъединени към мрежата фотоволтаични системи Fronius CL. Серията е разработена с цел осигуряване на непрекъсната висока производителност и стабилност на системите. Предлага се в няколко мощностни класа - 36, 48 и 60 kW, и е подходяща за фотоволтаични системи с мощност до няколкостотин киловата.

Модулният дизайн, базиран на концепцията MIXTM, осигурява множество предимства както за системните интегратори, така и за системните оператори, твърдят от компанията производител. Сред характеристиките му са едновременната работа на 15 идентични силови модула и високата ефективност при частично натоварване, благодарение на оптимизираното използване на модулите, които се включват и изключват автоматично.

Инверторите се отличават с надеждност и дълъг експлоатационен живот, благодарение на факта, че силовите модули се използват в зависимост от натоварването. При пълно натоварване всички работят едновременно, докато през времето на частично натоварване, модулите с най-нисък брой работни часове минават в неактивен режим. Серията Fronius CL се очаква на пазара в средата на тази година.

ВПД България представи проекти за ветро-енергийни паркове

Фирма ВПД България представи одобрени за изграждане проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в България с мощност 93 MW. През 2011 г. компанията очаква да започне изграждането и пускането в експлоатация на първите два ветропарка с обща мощност 75 MW.

ВПД България е дъщерно дружество на wpd Германия, чиято основна дейност е проектирането, изграждането, експлоатацията и оперирането на съоръжения за производство на електрическа енергия от ВЕИ. „Освен в Германия, wpd има 30 офиса в 21 държави. Фокусът на фирмата все повече се насочва в реализиране на проекти зад граница. Дейността й в България стартира през 2007 г. През септември 2009 г. бе открит офисът във Варна, откъдето се координира работата по проекти за повече от 200 MW. wpd е водеща в Европа в разработването и реализирането на офшорни вятърни паркове. От нейното основаване, wpd Group е изградила повече от 1600 ветрогенератора с обща мощност над 2 GW. В процес на планиране са проекти с мощност около 7000 MW. С проекти с обща мощност 10 000 MW, фирмата е лидер в Европа в реализацията на офшорни вятърни паркове”, заявиха от ВПД България.

ABS предлага решения за изграждане и финанси-ране на малки ФВЕЦ

Advanced Business Solutions (ABS) представиха решение за изграждане на малки фотоволтаични централи и финансирането им чрез безвъзвратни европейски грантове, възлизащи на стойност до 80% от общата инвестиция в проекта. „Производството на „зелено” електричество, в комбинация с възможността за кандидатстване за субсидия, предизвика интерес сред посетителите. Сравнително по-малък бе проявеният интерес към изграждане на големи ФВЕЦ, в комбинация с банково кредитиране, но въпреки това не липсваше и аудитория за този тип продукти”, заявиха от ABS. Компанията е специализирана в консултирането на фирми и частни лица в сферата на възобновяемите енергийни проекти и бизнес решения. Освен консултиране, компанията предлага и управление на проекти и решения „до ключ”, благодарение на разработена гъвкава мрежа от подизпълнители.

Поликристални и тънкослойни модули от SCHOTT Solar

Германският концерн SCHOTT представи поликристални и тънкослойни модули за соларни инсталации. ”Предвид големите очаквания на посетителите към SCHOTT, като най-големия производител на соларни клетки и фотоволтаични модули в Германия, концернът представи своите поликристални и тънкослойни модули. Стриктният контрол по време на целия производствен процес и заключителното окачествяване на готовата продукция ни кара да вярваме, че сме готови за предизвикателствата на бъдещето. В многогодишно изследване на световно известния Фрауенхофер институт модулите на SCHOTT доказаха минимална деградация за период от 25 години. Това бе изключително добре прието от българските специалисти, за които срокове от 25-годишен гарантиран добив са от съществено значение и важност”, коментираха от компанията.

Централи на биомаса от Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik

Фирма Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik представи централи на биомаса с инсталирана мощност от 300 kW до

30 000 kW (единична мощност на котел). Системите могат да бъдат използвани за отопление или за генериране на енергия (парен или ORC процес).

Профил-И демонстрира конструкции за фотоволтаични паркове

В рамките на изложението фирма Профил-И представи конструкционни решения за инсталация на фотоволтаични полета на фирма Terrafix. „Горещо поцинкованите пилоти са в основата на безбетонната система за фундиране, която съчетава прецизен, сигурен и бърз монтаж, с възможност за минимално негативно въздействие върху околната среда. След изтичане на експлоатационния период на съоръжението, конструкцията също толкова лесно и бързо се демонтира и предава за рециклиране, без да остави и следа от присъствието си”, заявиха изложителите.

В допълнение към експозицията, партньорите на Профил-И - фирма Sunways, организираха семинар на тема “Интеграция на фотоволтаични инсталации в сгради”. „Възможностите за атрактивни архитектурни решения, съчетани с ползите от производството на екологична електроенергия, заинтригуваха присъстващите. Интеграция върху или в покрив, фасада, прозорци или оберлихт, стандартни модули или дизайнерски соларни клетки, вградени в стъклопакет - това са само част от възможностите за интеграция. Респектиращото качество на клетките, соларните модули и инвертори на фирмата се дължи на многостепенния контрол на базираното в Арнщад, Германия, производство. Като коректен и лоялен изпълнител, от години фирма ПРОФИЛ-И печели доверието на клиенти и партньори, предлагайки пълната гама услуги в сферата на фотоволтаиката - от планиране, до доставка и монтаж на цялостно съоръжение или отделни компоненти”, допълниха от компанията.

Егнатия България представи решение за ветроизмервателни кули

Егнатия Груп представи цялостно решение за ветроизмервателни кули, подходящи за измерване силата на вятъра до 105 м височина. „Решетъчните горещо поцинковани кули с обтяжни въжета и минимално фундиране (със стоманобетон или метални планки) могат да бъдат монтирани на голяма надморска височина и върху тежки терени. Състоят се от 6-метрови взаимозаменяеми елементи с триъгълно сечение, което ги прави икономически ефективни и регулируеми по височина от 60 до 102 метра с възможна допълнителна приставка 3 м. При конструирането кулите са статически изчислени в съответствие с Еврокод EC1 и ЕС3 и ветрово натоварване над 39 м/сек. Всички кули се боядисват в бяло/червено по изискване на Гражданската авиация и са хармонизирани с IEC 61400-12-1”, поясниха от Егнатия Груп.

Водни турбини за малки ВЕЦ от Електро Ком

Италиански водни турбини за малки водноелектрически централи представи една от фирмите с четиридесетгодишен опит в областта на хидроенергетиката. Електро Ком предлага проектиране, монтаж и поддръжка на основните видове турбини за МВЕЦ: Каплан, Франсис, Пелтън и Крос-Флоу.

Консоларис България представи соларни електроцентрали

Фирма Консоларис България представи соларни електроцентрали, изградени на базата на двуосни соларни дървета със сензорна и астрономическа техника за следене. „Използването им дава възможност чрез хоризонтално и вертикално насочване на модулната повърхност да се постигне оптимална позиция спрямо слънцето и по този начин да се получи възможно най-голямо производство на електричество. В сравнение с наличните на пазара съоръжения, разположени върху покриви, едно двуосно направлявано соларно дърво може да произвежда 35-40% повече ток”, коментират от компанията.

Сред техническите характеристики на соларното дърво са мощност 8,1 кWp; височина 6,50 m; ъгъл на въртене/наклон: 240 градуса/ 0 - 87 градуса; повърхност на модула 60 кв. м; добив на ток - средно на ден: 38 кWh, средно на година - 14 175 кWh. Средният добив на ток на едно соларно дърво съответства на количеството, което изразходват три домакинства, допълват от компанията.

Основната дейност на Консоларис България е съсредоточена в проектирането и реализирането на соларни електроцентрали от мегават клас; пласмент и доставка на висококачествени фотоволтаични компоненти (соларни модули, инвертори, монтажни системи и аксесоари) за специализирани търговски фирми и партньори.

Крис 94 - изграждане на вятърни паркове

Фирма Крис 94 представи пред посетителите на изложението възможностите за инженеринг на вятърни паркове, които предлага. “През последната година и половина участвахме в електрооборудването и окабеляването на 78 броя вятърни генератори. От общо 330 MW вятърни паркове, инсталирани в страната, Крис 94 взе участие в по-голямата част от тях - 210 MW”, заявиха от компанията. Сред референтните обекти на компанията е най-големият за момента вятърен парк на Балканите - „Св. Никола” край Каварна, състоящ се от 52 турбини с обща мощност 156 MW, в който Крис 94 изпълнява цялостното електроизграждане – полагането на близо 200 000м. кабелни системи, оптични кабели, заземителни устройства и др. Понастоящем фирмата участва в изграждането на друг обект в Каварна – вятърен парк с мощност 50 MW.

От Крис 94 отчитат представянето си на изложението като много добро.” Посетителите проявиха голям интерес към дейността на фирмата и услугите, които предлагаме. Резултатността от участието продължава да се измерва. Крис 94 заложи не само на визията си по време на изложбата, но и на индивидуалния подход към всеки един посетител. Именно това отличи компанията ни и допринесе за многобройните срещи, които бяха осъществени по време на изложението. На база тези контакти, фирмата обогати възможностите си за бъдещо партньорство и още по-успешно развитие в този сектор на енергетиката”, коментират от Крис 94.

Лидер Лайт представи енергийно ефективни осветители

Фирма Лидер Лайт представи светодиодни осветителни тела. „Осветителите са базирани на последно поколение мощни полупроводникови светодиоди. При изработката на самата светодиодна крушка са използвани най-модерните технологии в областта на микроелектрониката, както и редица иновативни решения, защитени със собствени патенти. Сред предимствата им са високата ефективност, дълготрайният експлоатационен цикъл и отсъствието на вредни вещества. Въпреки по-високата цена за отделен осветител, отношението цена/ефективност/дълговечност/екологичност е в полза на светодиодното осветление. Тези факти намират отражение в Директивата за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти – 2005/32/ЕО, като мярката бе одобрена от Комисията на 18 март 2009 г. с Регламент(ЕО) N244/2009. Според мярката крушките, които не отговарят на минималните изисквания за енергийна ефективност, ще бъдат изтеглени от пазара на ЕС до 2012 г.”, заявиха от компанията производител.

Основният продукт на фирмата, насочен към масовия потребител, са светодиодните крушки. В края на 2010 г. компанията ще предложи на пазара светодиодни крушки, консумиращи съответно 7, 10, 12 и 17 вата, които са еквивалентни на 40-, 60-, 75- и 100-ватовите с нажежаема жичка. Времето им на живот е над 50 000 часа, а гаранционният срок е 3 години. „Нашите крушки са със стандартен Е27 цокъл, позволяващ директната им употреба в повечето съвременни осветителни тела, без нужда от допълнителни преходници и/или адаптори”, допълниха от Лидер Лайт.

Решетъчни ветроизмервателни мачти показа СМЕ Консулт

Фирма СМЕ Консулт, специализирана в провеждането на метеорологични изследвания за целите на вятърната енергетика, представи решетъчни ветроизмервателни мачти. „Мачтите са разработка на нашата компания и са специално проектирани да издържат на най-неблагоприятни условия - вятър със скорост повече от 178 km/h. Горещо поцинкованите и прахово боядисани стоманени елементи и усилените основи на тези мачти осигуряват издръжливост при силни ветрове и мразовити условия. Едно от предимствата на тези мачти се изразява в повишената коравина на сечението и тяхната по-висока устойчивост при обледенявания”, коментират от СМЕ Консулт.

„Лесни за монтаж, демонтаж, преместване и поддръжка, тези мачти представляват едно от най-добрите решения за дейности по оценка на вятърния ресурс. Решетъчният тип ветроизмервателни мачти предлагат възможност за ревизия на уредите, монтирани на мачтата – подмяна, ремонт и профилактика на сензори, без да се налага спускане на мачтата”, допълниха изложителите.

Дружеството доставя и монтира цялата гама ветроизмервателно оборудване за оценка на вятърния ресурс и други метеорологични параметри на средата. Паралелно с това, СМЕ Консулт предлага анализ и обработка на данни от измервания със специализирани софтуерни продукти за целите на изготвяне на предпроектни проучвания за изграждането на вятърни електроцентрали и изготвяне на доклади и оценки за обосновки за проекти за вятърна енергия пред финансиращи и други организации.

Cink Hydro Energy - оборудване за малки ВЕЦ до 3 MW

В рамките на изложението, Cink Hydro Energy представи най-новите си технологични решения с напълно автоматизирани хидроагрегати за производство на електрическа енергия от малки ВЕЦ, базирани на CROSSFLOW, PELTON, FRANCIS и KAPLAN турбини, с микропроцесорно управление, защити и автоматика, както и автоматични машини за почистване на решетки.

Solarzentrum Allgau представи комбиниран модул PV-Therm

Изложителите от Solarzentrum Allgau демонстрираха най-новото изобретение на г-н Willi Bihler - комбиниран модул PV-Therm, носител на наградата Federal Price 2008 за забележителни иновационни постижения в продажбите. „Високопроизводителният комбиниран модул PV-Therm бе създаден като уникална съвкупност от фотоволтаичен модул и термосоларен панел, с цел по-ефективно и гъвкаво оползотворяване на светлинната и топлинната енергия”, заявиха от компанията. Сред експонатите на Solarzentrum Allgau бяха и монтажна система “Vario” с издръжливост до 500 кг/м2 и фотоволтаичен модул “Wiosun” с капацитет от 170 kW до 230 kW.

Биоекотехнолоджи демонстрира инстала-ция за биодизел

Фирма Биоекотехнолоджи, специализирана в производството на инсталации за биодизел и биогорива, представи ITEF 2000 (Installation TrasnsEsterification of Fat). Инсталацията е с капацитет 2000 литра/цикъл. Времето на един производствен цикъл (от постъпване на суровината до излизане на готовото гориво) е 6 часа. Основните компоненти на ITEF 2000 са съд от неръждаема стомана, центробежна помпа, система за подгряване, смесител на реагенти, 3-степенна блокировъчна система, филтри, компресор и централен модул за управление с терморегулатор.

Електроскутери показа Невен Зиг Солар

Невен Зиг Солар представи нова генерация електроскутери с атрактивен дизайн. Скутерът съчетава мобилност, сигурност, бързо възвръщане на инвестицията. Без разходи за гориво. Работи с батерия от 60 V, която се зарежда от 4 до 8 часа. С едно зареждане електромобилът преминава 70 км, а разходът възлиза на до 0.40 лв. Безшумен е и не замърсява околната среда.
ЕКСКЛУЗИВНО

Top