Проект за когенерационна централа на ЕВН България и Сименс България

Енергийна ефективностПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2010

Съоръжението за производство на електроенергия и топлоенергия е най-модерното в страната

Преди месец мениджърът на ЕВН България Топлофикация г-н Йорг Золфелнер и г-жа Боряна Манолова, управител на Сименс България, представиха в Пловдив общ проект за изграждане на когенерационна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия. Съоръжението ще бъде изградено на площадката на ТЕЦ Пловдив Север, в близост до сега съществуващата централа. "Kогенерация Пловдив" ще използва за гориво природен газ, който ще бъде изгарян в ново поколение газова турбина с висок коефициент на полезно действие и с електрическа мощност 49,9 MW и топлинен товар около 54 MW.

Специалисти на ЕВН България Топлофикация работят по проекта от юни 2008 г. Началото на строителните дейности е планирано за юни 2010 г., а въвеждането в експлоатация на когенерацията е предвидено да стане до края на 2011 г.

С мащабната инвестиция от около 100 милиона лева, ЕВН България прави важна крачка към модернизация на производствените мощности на топлофикационното дружество в Пловдив. Сега съществуващата ТЕЦ Пловдив Север е построена преди 30 години и част от мощностите й са вече извън експлоатация.

Когенерацията е технология за централизирано едновременно производство на електроенергия и топлоенергия. При традиционните методи на електропроизводство голямо количество полезна топлина се изхвърля в околната среда под формата на кондензна топлина от парата.

За разлика от тях, технологията "когенерация" използва отпадната топлина и произвежда едновременно топлоенергия и електричество в комбиниран процес с по-висока ефективност. Увеличаването на дела на производството на енергия чрез когенерационен метод е сред приоритетите на Европейския съюз.

Чрез изграждането на новата централа по технология на Siemens, регионът ще получи най-модерното комбинирано производство на топлоенергия и електроенергия не само в България, но и на Балканите. Специално за сп. Енерджи ревю от ЕВН България обясниха, че изборът на изпълнител е определен на основата както на икономически, така и на технически критерии. По техни думи, фирма Сименс е избрана поради възможностите, с които разполага да изпълни проекта, като вложи най-добрите технически решения при възможно най-изгодни икономически условия.

Според експерти на енергийната компания, новото съоръжение ще донесе редица ползи за община Пловдив, като:

- по-висока сигурност на топлоснабдяване, гарантирана от най-добрите налични технологии от ново поколение;

- 20% по-висока ефективност спрямо съществуващата ТЕЦ;

- три пъти по-голямо производство на електрическа енергия в сравнение със сегашното;

- възможност за предлагане на по-стабилни цени на топлинната енергия на основание рентабилното и ефективно производство на електро- и топлинна енергия;

- намаляване на вредните емисии, отделяни във въздуха, което прави Пловдив по-чисто място за живеене. Емисиите на азотен оксид, сравнени с тези на съществуващата ТЕЦ са само една шеста;

- екологично енергопроизводство, което не вреди на здравето на хората и околната среда;

- откриване на нови работни места;

- създаване на работа за местния бизнес.

По общо мнение на двете компании, същевременно с реализацията на проекта България ще получи и по-висока енергийна сигурност. Възможността за по-гъвкаво управление на мощността е изключително важно за ефективното управление на енергийното потребление в страната. Повишението на цените на газа в последните месеци води до значително поскъпване на електроенергията. След пускането в експлоатация на новата централа от дружеството се надяват да минимизират този ефект. Освен това, новата и модерна когенерационна централа ще отделя по-малко вредни емисии във въздуха, коментират от ЕВН България.Top