Проектът за електроенергиен пазар в България бе приключен успешно

Сп. Енерджи ревю - брой 1, 2017 • 07.03.2017 •

Втората фаза на проекта за въвеждане на електроенергиен пазар в България бе успешно приключена, обяви бенефициентът по проекта КЕВР на официална заключителна конференция. В нея се включиха партньорите по проекта – Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и Българската независима енергийна борса (БНЕБ), както и заместник-министърът на енергетиката Константин Делисивков.

Основните цели на проекта включват по-нататъшното развитие на пазара на електроенергия в България чрез въвеждане на организиран пазар “ден напред” за физически доставки, разработването на ефективни средства за наблюдение и предприемането на стъпки към интеграцията на пазара в България със съседните й зони.

Реализацията на проекта включва оценката на развитието на вътрешния електроенергиен пазар в ЕС и оценка на състоянието на българския електроенергиен пазар. Освен това от КЕВР са разработени и структура и дейности за мониторинг, както и са направени първи стъпки за интеграция на българския пазар със съседните зони.

По време на заключителното събитие БНЕБ и ЕСО презентираха изготвените по проекта предложения за промени в правилата за търговия с електрическа енергия, които въвеждат нови пазарни сегменти и съдействат за бъдещото развитие на европейско равнище.

От БНЕБ поясниха, че сегментът “в рамките на деня” на енергийната борса се очаква да заработи през януари 2018 г. Сред изброените индикатори за успешно завършване на проекта са: изтъргуваните 2 515 808 MWh електроенергия на пазара “ден напред” през 2016 г., както и увеличението на регистрираните участници в борсата до 48 през декември 2016 г.

Top