Проекти, реализации

ПРОФИЛ-И изгражда две покривни фотоволтаични инсталации в гр. Пловдив
Фирма ПРОФИЛ-И реализира два фотоволтаични проекта върху покривните пространства на фирмени сгради в гр. Пловдив с обща мощност 400 kW и приблизителна стойност 1,5 млн. лева. Използваната покривна площ е 4500 кв. м, като 550 кв. м от тях са паркингови навеси. В двата проекта са заложени 1600 високоефективни поликристални модули с мощност 240 вата и инвертори РТ30к, РТ33к и NТ11000 на немската фирма Sunways. Монтажните алуминиеви конструкции са разработка на ПРОФИЛ-И. Срокът за изпълнение на двата проекта е до ... още
Откриха официално фотоволтаичен парк край Карлово
На 16 март т. г. в местността "Над калдъръма" в землището на село Каравелово, община Карлово, официално бе открит фотоволтаичен парк с мощност 3,5 MWp. Очаква се съоръжението, разположено на площ от 81,5 дка, да бъде с общо производство на енергия повече от 4,5 GWh на година. Инвеститор в проекта е австрийската компания KPV Solar, за която това е първи реализиран проект в България. На церемонията присъстваха д-р Робин Хиршл, управляващ собственик, инж. Якоб Цеендорфер, Бизнес развитие в KPV Solar, ... още
Електра Холдинг изгражда електроцентрала на биомаса и когенерация в община Марица
Електра Холдинг договори изграждането на електроцентрала на биомаса край с. Строево, Община Марица. Съоръжението, на стойност 20 млн. евро, ще заема площ от двадесет декара. Мощността на централата ще бъде 5 мегавата. Шест мегавата ще е вторично отделяната топлинна мощност и това е предпоставка за изграждане в района на следващ етап на големи оранжерии по европейски модел. Остатъчните продукти ще се продават като естествена тор, използван в земеделието. Разкритите работни места ще бъдат петнадесет, но очакванията са около 150 души ... още
Стартира проект Предприятия за производство на зелена енергия
През 2011 г. започна изпълнението на Проекта GBE Factory (Предприятия за производство на зелена енергия), който се съфинансира от Европейския съюз чрез програма Интелигентна енергия - Европа. ... още
Първата изцяло българска ВЕИ система
Наскоро в Търговище официално бе представена първата изцяло българска ВЕИ система. Реализираният проект е в резултат на успешното сътрудничество между Интернешенъл Пауър Съплай (IPS), Соларпро холдинг и Енерсис. Системата се състои от 3 компонента - фотоволтаични панели, система за преобразуване, контрол и управление на добитата енергия, както и батерия за съхранение на енергията. ... още
Фотоволтаичен парк край сливенското село Блатец
Photovoltaic park adjacent to the village of Blatets, Sliven ... още
Проектът за рехабилитация на каскада Долна Арда на територията на ВЕЦ "Студен кладенец", община Крумовград, включва цялостна рехабилитация на хидроагрегатите на трите централи от каскадата - ВЕЦ “Кърджали” (четири хидроагрегата с обща инсталирана мощност 106 MW), ВЕЦ “Студен кладенец” (четири хидроагрегата с обща инсталирана мощност 60 MW) и ВЕЦ “Ивайловград” (три хидроагрегата с обща инсталирана мощност 103.5 MW), както и разширение на ВЕЦ “Студен кладенец” с още един хидроагрегат с мощност 16 MW и допълнителен малък хидроагрегат за екологични води ... още
Открит бе соларен парк Кошарево
Съоръжението е с инсталирана мощност от 1.2 MWp и с планирано годишно производство на електроенергия от 1.4 млн. kWh ... още
Реализацията на топлофикацията на биомаса в град Ихтиман е извършена в периода юни 2009 - януари 2010 г. Изградената ТЕЦ е въведена в експлоатация през месец февруари 2010 г., а стойността на цялостната инвестиция в нея е около 4 млн. евро. Към централизираната топлопреносна мрежа в момента са присъединени 26 абонати, голяма част от които публични или общински сгради. ... още
Инсталация за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ
Уникалното съоръжение на депо Суходол бе монтирано в края на 2010 г ... още
Вятърен парк Мировци
Проектът ще включва 75 турбини с обща мощност 240 MW ... още
Един от най-значимите проекти в областта на вятърната енергия в България е изграждането на ветроенергиен парк Еннет - Челопечене, в района на град Каварна. Строителството на съоръжението ще започне през есента на 2011 г. и се очаква да приключи до есента на 2013 г. Инвеститор на проекта е компанията Еннет България, която планира инвестиция в размер на 240 млн. евро ... още
Когенерацията на пречиствателна станция Кубратово е първото по рода си съоръжение у нас
От края на м. г. в софийската пречиствателна станция за отпадни води Кубратово функционира инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Това се осъществява посредством когенерационна технология за оползотворяване на отпадъчния продукт биогаз, който се отделя в процеса на пречистване на утайките от пречиствателната станция. Новоизградената инсталация е проект на Софийска вода и е на стойност 5 млн. лева. Преди пускането в експлоатация на съоръжението, биогазът, който се отделя в процеса на гниене на утайките, се изгаря, без ... още
Изграждането на ВЕП Суворово е в заключителен етап
В землището на община Суворово, област Варна, в напреднала фаза от своето осъществяване е едноименният вятърен парк. Планираният капацитет на съоръжението е 60 MW, а неговата стойност - 103 млн. евро. Инвеститорът на проекта, испанската индустриална групировка ЕНХОЛ Груп, е представена у нас чрез фирма Еолика Суворово и дъщерната й Еолика България. ... още
Бургас и Златоград - два емблематични геотермални проекта
Геотермална отоплителна система в Златоград ... ощеПРЕПОРЪЧАНО
Коника Минолта България,  Дарина Георгиева: Създаваме иновативни и интелигентни решения, подпомагащи устойчивото развитие на енергийния сектор

Коника Минолта България, Дарина Георгиева: Създаваме иновативни и интелигентни решения, подпомагащи устойчивото развитие на енергийния сектор

В специално интервю за изданието Дарина Георгиева, акаунт мениджър в компанията, коментира последните новости при технологиите на Konica Minolta за видеонаблюдение в соларни паркове ... още
Иновативни цялостни решения от Siemens за устойчива електрификация

Иновативни цялостни решения от Siemens за устойчива електрификация

Siemens предоставя пълен пакет високотехнологични системи за преобразуване на средно напрежение за фотоволтаични електроцентрали и приложения за съхранение на енергия с батерии. Важна част от богатата гама на Siemens са ... още
Немски стандарт за PV системи до ключ от Sonnis Energy Bulgaria

Немски стандарт за PV системи до ключ от Sonnis Energy Bulgaria

Sonnis Energy Bulgaria се специализира в това да анализира и адаптира фотоволтаични решения към настоящите и бъдещи нужди на всеки клиент предвид развитието на пазарните тенденции. Всяка една система се проектира строго индивидуално ... още
Композитните опъвателни стълбове на Power-line – без аналог на пазара

Композитните опъвателни стълбове на Power-line – без аналог на пазара

Стълбовете са с модулна конструкция, състояща се от три сегмента, всеки с максимална дължина 5 m и максимално тегло 60 kg. Подходящи са за постоянна или аварийна замяна на стоманорешетъчни опъвателни стълбове ... още
Оптимална надеждност на захранването с батерия LUNA2000-97KWH на Huawei

Оптимална надеждност на захранването с батерия LUNA2000-97KWH на Huawei

Независимо дали целта е спестяване на енергийни разходи, намаляване на въглеродния отпечатък или преодоляване на неочаквани прекъсвания на електрозахранването, системата за съхранение LUNA2000-97KWH на Huawei предлага иновативно и надеждно решение за по-устойчив бизнес ... още


Top