Проекти, реализации

Стабилен ръст на фотоволтаичната индустрия у нас
Въпреки административните трудности, изграждането на соларни централи продължава ... още
Газифициране на оранжериите в Кресна
Модерна когенерационна инсталация функционира ефективно от 2008 г. ... още
Напълно автоматизирани МВЕЦ на CINK Hydro Energy в България
През 2009 год. CINK Hydro Energy k.s. пуска в експлоатация две малки централи в България: МВЕЦ Гьоврен - Pt=634 kW на река Триградска и МВЕЦ Зареница - Pt=224 kW на река Чепеларска. Технологията за производство на електрическа енергия и в двете централи е базирана на Crossflow турбини. Централите работят в паралел с местната електроразпределителна мрежа, напълно автоматизирани са, като автоматиката поддържа постоянно оптималните режими и висока ефективност. ... още
Внедряване на РОКОН в п/ст Камбаните 110/20 кV на НЕК ЕАД
В началото на 2008 г. комисия от НЕК ЕАД с участието на експерти от CEZ организира и проведе тръжна процедура за избор на изпълнител за построяването на обекта “до ключ”. Предметът на процедурата представлява сложно съчетание от цялостно изграждане на една голяма разпределителна подстанция, внедряване на защити на електропроводите 110 кV в съседните подстанции и осигуряване на комуникации за обмен на информация с Териториално диспечерско управление (ТДУ) Запад на ЕСО ЕАД, с подстанция София Юг 220/110 кV и с CEZ. ... още
Проект за когенерационна централа на ЕВН България и Сименс България
Съоръжението за производство на електроенергия и топлоенергия е най-модерното в страната ... още


Top