ПРОФИЛ-И изгражда две покривни фотоволтаични инсталации в гр. Пловдив

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2012

Фирма ПРОФИЛ-И реализира два фотоволтаични проекта върху покривните пространства на фирмени сгради в гр. Пловдив с обща мощност 400 kW и приблизителна стойност 1,5 млн. лева. Използваната покривна площ е 4500 кв. м, като 550 кв. м от тях са паркингови навеси. В двата проекта са заложени 1600 високоефективни поликристални модули с мощност 240 вата и инвертори РТ30к, РТ33к и NТ11000 на немската фирма Sunways. Монтажните алуминиеви конструкции са разработка на ПРОФИЛ-И. Срокът за изпълнение на двата проекта е до края на месец май 2012 г. С изграждането на двете покривни инсталации, ежегодно ще се спестява излъчването на приблизително 325 тона въглероден двуокис. „Намалението на изкупните цени на добиваната от фотоволтаични системи на свободни площи енергия и промените в законодателството, допринасят за повишаване интереса към изграждането на покривни РV инсталации. Допълнителна предпоставка за стимулиране изграждането на покривни РV инсталации са значително облекчените процедури по тяхното изграждане, преференциалните изкупни цени и европейските програми, оказващи финансова подкрепа при използването на учебни, здравни, жилищни, общински, индустриални покривни пространства”, коментираха от компанията.

ПРОФИЛ-И се ориентира към изграждането на покривни РV централи в началото на 2011 г.

„На част от покривната площ на корпоративната ни сграда има изградена и функционираща тестова фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от 2.7 kW. Централата е изградена с 16 поликристални панела с мощност 170 Wp и инвертор АТ 2700 на фирма Sunways. Целта на съоръжението, изградено преди три години, е да се уверим в качествата на предлаганите от нас изделия и да добием реални впечатления за възможностите за добив на енергия. Произведената енергия на годишна база, отнесена към инсталираната мощност на централата, се равнява на специфичен добив от 1347 kWH от инсталиран kWP - изключително високи стойности, доказващи че България и в частност Пловдив, са места с много добри данни за производство на соларна електроенергия. Тестовата централа се използва и за обучение на кадри за професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници” в лицензиран учебен център”, допълниха от ПРОФИЛ-И.

Фирма ПРОФИЛ-И със седалище в с. Костиево, община Марица, Пловдив е с многогодишен опит в изграждането на фотоволтаични системи. Съвместно с немската фирма Terrafix Anlagenbau е изградила инсталации с обща мощност над 40 МW върху свободни площи както в България - с. Летница, с. Татарево, така и в редица европейски страни - Германия, Италия, Франция.
ЕКСКЛУЗИВНО


Top