РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ПроКредит Банк България, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПроКредит Банк БългарияПроизводството на ХелиосМилк става по-ефективно със „Зелена инвестиция“ на ПроКредитБанк

ПроКредитБанкотпуска кредити „Зелена инвестиция“ в стремежа си да подкрепя развитието на малките и средните предприятия, максимално съобразено с принципите на устойчивост и опазване на околната среда. ПроКредитБанк предоставя преференциални условия на кредитиране специално на екологично насочения и социално отговорен бизнес, оценявайки всяка инвестиция по специално разработена собствена методология.

Един от примерите за успешно реализиране и внедряване на нови енергийно ефективни технологии в производството е ХелиосМилк.Фирма за производство и търговия на топени и свежи сирена и други млечни продукти, която работи на българския пазар от близо 20 години. Тя е една от малкото производствени фирми за хранителни стоки в бургаския регион. Производствената й база е разположена в промишлената зона на гр. Айтос и предоставя отлични условия за производство.

В последните годиниХелиосМилкинвестира в технологии за производство нанови, конкурентни продукти. С годините производителят е изградил добри взаимоотношения както с доставчиците и клиентите си, така и с всички големи търговски вериги. Освен за българския пазар,ХелиосМилкизнася продукцията си и в Румъния.

Асортиментът на ХелиосМилк включва няколко вида топени сирена за мазане, в различни разфасовки, пушени сирена и свежо сирене, което е специален диетичен продукт без мазнини в 4 различни вкуса. Свежото сирене черпи голям успех на румънския пазар, а на българския има малко подобни продукти.

Пред сп. Икономика г-н Петко Кацаров, собственик на ХелиосМилк, разказа повече за новите енергийно ефективни подобрения в производството си.

Наскоро реализирахте проект, с който внедрявате ново технологично оборудване. ХелиосМилк инвестира в нови енерго ефективни машини, газокар, парен котел и инсталация. Кое наложи тези инвестиции?

Енергийните източници са скъпи. Това ще бъде тема на разговори и инвестиции от страна на бизнеса оттук нататък. Веднъж, че струва скъпо, и второ, че с всяка икономическа дейност постоянно натоварваме системата. Източниците на енергия не са неизчерпаеми. Аз все пак съм любител на природата. Всяка събота и неделя ходя на излет. Сигурен съм, че с времето конвенционалният начин за добиване на енергия постепенно ще мине на заден план.

Това, че слънцето има достатъчно енергия много повече от нашето потребление, донякъде ми дава спокойствие, че имаме резерв. Технологиите за усвояване и адаптиране на слънчевата енергия, се развиват. Най-ефективният начин за използване на слънчевата енергия е за загряване на вода от слънцето. Затова подготвяме и бизнеса си, като правим тези инвестиции в енергийно ефективни технологии.

Какви подобрения направихте, за да спестите енергия?

При нас всички процеси се базират на термична преработка. Дефакто топлоносителите са топлата вода и парата, които предварително загряваме. С кредит от ПроКредит инсталирахме и нов котел на твърдо гориво и инсталация, която предварително подгрява водата преди постъпване в котела. Така, за да стане пара при постъпване на водата на 50-60 градуса, е необходимадоста по-малко енергия.

Нашият котел работи с дървесен чипс или друго твърдо гориво. Има система, която автоматично подава чипсаи така оптимизира процеса. Чипсът не се нуждае от допълнителна преработка. Достатъчно е той да бъде с определена влажност, за да гори по-ефективно.

Нашият опит до момента показва, че заменянето на течните енергийни носители с твърди горива е икономически по-ефективно.

За нуждите на производството ни закупихме и автоматична клип машина, вакуумираща машина, хладилно оборудване и газокар, които също са енергийно ефективни и използването им води до намаляване на производствените разходи.

Как влияе внедряването на тези нови машини на продукцията? Технологиите за производство на топени сирена в последните 20 години много се промениха. Редовно обменяме опит с партньорите, с които ние работим по отношение на ингридиентите. Това са производители от водещи страни като Чехия, Полша и Германия. Страни с традиции и опит в производството на топени сирена. Нашата идея е да се доближим колкото се може повече до качеството, което предлагат те. Тъй като суровините тук и в тези страни са различни, ние се опитваме да постигнем ниво, което е максимално близо като вкус и качество до техните топени сирена с наша суровина.

Цялата наша продукция е предназначена за българския пазар. Изнасяме съвсем малка част свежи сирена за Румъния. Това, което ми се иска, е да започнем да продаваме наши топени сирена навън. Това е много трудно, защото вкусът на нашите продукти е традиционен за България, а вкусът на потребителите е различен в чужбина.

Направихме собствена разработка на топено сирене. Стана случайно в резултат на технологична грешка. Получи се интересен продукт, който в последствие разработихме и описахме със съответната технологична документация. Освен топените сирена друг основен дял в производствената ни листа са свежите сирена. Планираме и от следващата година да започнем производството на бяло саламурено сирене.

Кое е най-важното за качеството на Вашите продукти?

Трябва да си постоянен. В нашия район производството е слабо развито. Когато си в един бранш, имаш и хубави и лоши години. През тези 20 години, откакто ХелиосМилк е на пазара, повечето са били трудни. Казват, че без храните не може. Но, в леката промишленост винаги има голяма конкуренция. Защото с една сравнително малка инвестиция всеки може да произвежда и да ти е конкурент. В нашия бранш трябва да си постоянен и да инвестираш, за да се развиваш.

От кредитите „Зелена инвестиция“на ПроКредитБанкмогат да се възползват както юридически лица, така и еднолични търговци или лица със свободни професии, без секторни и административни ограничения.

Кредити „Зелена инвестиция“ са насочени към клиенти, които имат намерение да инвестират във високо ефективни машини, оборудване, съоръжения или материали, с които да намалят енергопотреблението на производството си, повишат качеството и производствения си капацитет.


Други рекламни публикации на ПроКредит Банк България


Top