РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Промакссис, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПромакссисВОДЕЩИ ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ


Електродвигатели и генератори

Зъбни предавки и редуктори

Подобрения за редуктори

Асинхронни електродвигатели с навит или накъсо съединен
ротор за ниско, средно и високо напрежение до: 13 800 V

Постояннотокови (DC) електродвигатели
с мощност до: 2000 kW и напрежение до: 1 000 V

Специализирани електродвигатели IP67,
Ex ec и EX tc, Кранови, Ролгангови и други специални изпълнения

Трифазни синхронни и асинхронни енератори.
Синхронни до 100 kW, 500 VAC, Асинхронни до: 10 000 KVA


 

ПРОМАКССИС
София 1000, България
бул. Драган Цанков 36,
Тел.: 02 496 6911
info@promaxsys.com

www.promaxsys.comTop