Проведе се дискусионен форум От отпадъци към енергия

Сп. Енерджи ревю - брой 4, 2011 • 02.12.2011 •

На 14 ноември т. г. в хотел Шератон, София се състоя национален дискусионен форум, озаглавен „От отпадъци към енергия – съвременни технологии, нови възможности за общините и бизнеса”. Организатор на провелото се под патронажа на министъра на земеделието и храните на Мирослав Найденов мероприятие, бе Български енергиен форум. На него присъстваха служители на общини, агенции и неправителствени организации, както и представители на бизнеса. „Основна цел на форума бе запознаване на общините и бизнеса с широките възможности, технологиите и ефектите от енергийното оплозотворяване на биомасата и биоразградимите отпадъци, предвидени в новия Закон за енергията от възобновяеми източници”, споделиха организаторите.

В своето въвеждащо експозе, Иван Хиновски, председател на Български енергиен форум, очерта актуалното състояние и потенциалната роля на биомасата за българската икономика. По негови думи, ако България изпълни целта от 500 Mwel енергия от биомаса до 2020 година, в страната ще бъдат инвестирани над 2 млрд. евро и ще бъдат разкрити 12 000 нови работни места. Освен това, г-н Хиновски прогнозира намаляване количеството на вносните течни горива с над 600 хил. т годишно.
В подредените по тематични панели презентации на участниците бяха разгледани предимствата и предизвикателствата пред различните технологии в областта. Присъстващите имаха възможността да се запознаят и с вече реализирани проекти както на територията на България, така и работещи обекти в редица западноевропейски страни. Представителите на бизнеса, сред които компании като Strabag, Viessmann, Siemens, Ерато, Elektra Holding и други споделиха своя опит по внедряването на технологиите директно изгаряне, газификация и анаеробна ферментация.

Всеки панел бе последван от свободна дискусия, в която участниците поставиха своите въпроси, свързани с практическото реализиране на инвестиционните проекти, структурата им и възможностите за финансиране.

Top