Проведе се Енергиен форум 2010

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

От 23 до 26 юни т. г. се проведе тазгодишното издание на енергийния форум, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България (НТСЕБ). Събитието се състоя в Международния дом на учените Ф. Ж. Кюри в к.к. Св. св. Константин и Елена, Варна. В международния форум взеха участие учени, специалисти и представители на предприятия, фирми и организации, които са активни в България и развиват стратегически своята дейност тук.

“И тази година осигурихме съдържателна и отговорна дискусия за всички партньори в енергийния сектор - държавни власти, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергетици и потребители”, коментират организаторите от НТСЕБ. “За положителните резултати на мероприятието допринесе както участието на чужди и наши експерти, така и на представители на водещи световни фирми от Европа и извън нея”, допълват те.

В рамките на предварително оповестените теми на форума бяха дискутирани редица проблеми, посветени на стратегическите и структурни проблеми на енергетиката, прогнозиране и оценка на риска, приватизацията и либерализацията.

Обект на обсъждане бяха и законодателството, интеграцията и интернационализацията в енергийния сектор, електроцентралите, електропреносните, топлофикационните и газоснабдителни системи, новото строителство и модернизацията на съществуващи централи, както и въпросът за ефективното използване на енергията. Специално внимание бе отделено и на темата за възобновяемите енергийни източници, тяхното развитие и бъдеще, както и на развитието на водородната енергетика у нас.

Мероприятието завърши с кръгла маса на тема “Състояние и развитие на енергетиката в България в краткосрочна перспектива”. „България в момента разполага с достатъчно генерираща мощност за задоволяване на собствените си нужди и да предлага такава на регионалния пазар”, заявиха проф. Константин Шушулов и проф. Цанчо Цанев, автори на основните тезиси в дискусията. “Енергийният сектор в страната през годините на прехода се развиваше в съответствие с нуждите, но и при допускане на значителни субективни грешки. Въпреки това, може да се отчете, че той е балансиран и добре поддържан”, заключиха те.Top