Проведе се Gas & Power Business Forum 2012

Газ, Нефт, ВъглищаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 3, 2012

На 11 май т. г. в Шератон София Хотел Балкан се проведе Gas & Power Business Forum 2012. Организатори на събитието бяха консултантската компания G&P Solutions в партньорство с Пъблик сървисис. Форумът, който се провежда за първи път, събра водещи мениджъри и експерти от енергийни компании и институции от Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Румъния, Русия, Турция, Унгария, Финландия и Швейцария. Темите, обсъждани по време на конференцията, тематично бяха разделени в четири панела: природният газ като жизненоважен ресурс, газови проекти, технологии за енергия от природен газ, инвестиционни проекти за производство на енергия.

Проведе се Gas & Power Business Forum 2012

ПОДОБНИ СТАТИИ

Пазарът на природен газ и газовите проекти

По време на първите два панела акцентът бе поставен върху пазара на природен газ в региона на Югоизточна Европа, както и перспективите за развитието на т. нар. южен газов коридор и проектите, които са част от него: Набуко, Южен поток, Trans Adriatic Pipeline, газовите интерконектори на балканите и други. Сред разгледаните теми бяха регионалната интеграция на енергийните мрежи в Балканския регион, необходимостта от диверсификация на газовите доставки за Турция и ролята й за енергийната диверсификация на Европа, терминалът Ревитуса, търговията с кръстосани продукти в Централна Европа. Бяха представени и инфраструктурните проекти на Булгартрансгаз, проектът Набуко, Транс-адриатическият газопровод, проектите за трансгранични газови интерконектори. Бе разгледана и връзката между пазарите и инфраструктурата от гледна точка на доставчика. Лектори бяха Димитриос Кардоматеас, директор Стратегия, Развитие и Регулации, DESFA (Гърция) и член на бордовете на ENTSOG и GIE; Али Тунга, председател, Група компании Atayol (Турция); д-р Катерина Сарди, директор Енергийно планиране и международни отношения, Комисия за енергийно регулиране /RAE/ (Гърция); д-р Йозеф Балог, ръководител на екип CEE origination and trading, EGL (Швейцария); Кирил Темелков, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, Булгартрансгаз (България), както и представители на други водещи компании и организации в сектора.

Инвестиции и техноло-гии за производство на енергия от природен газ

В рамките на конференцията присъстващите имаха възможност да се запознаят и с решения за производство на енергия от природен газ, както и реализирани проекти у нас и в чужбина, на водещи компании в областта. Лектори бяха Бенгт Хаканс, мениджър Бизнес развитие, Wartsila (Финландия); Даниел Минев, старши мениджър Продажби на подразделение Аеродериватни газови турбини за Централна и Източна Европа, GE Energy (България); д-р Харалд Хедрих, мениджър Продажби Газови турбини, ЦИЕ, Energy sector, Oil&Gas Division, Siemens (Австрия); Лазар Петров, експерт Финансови пазари, Енергоремонг Холдинг (България) и други.

Върху трудностите при финансирането на трансгранични газови проекти акцентира Анна Ризова, партньор в адвокатско дружество Wolf Theiss (България).

Състоянието и перспективите на заваръчните технологии при изпълнението на магистрални тръбопроводи представи президентът на Консорциум КЗУ Холдинг Груп (България) - д-р инж. Марин Белоев. Сериозен интерес у присъстващите предизвикаха темите, свързани с възможностите за повишаване ефективността на газови централи и централи с комбиниран цикъл (CCPP), както и възможностите за оптимизация на потреблението с цел подобряване на енергийната ефективност. Лектори бяха Юрген Фентер, директор продажби за Double Tube Systems (за регион EMEA), GEA Renzmann & Gruenwald (Германия) и Никола Качаров, CEO, EDF Fenice SpA (Италия). Сред лекторите бяха и Гари Левсли, CEO, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 (България) и Огнян Павлов, управител, CNG Модул Системс, генерален дистрибутор на GNC Galileo (България), който представи възможностите за доставка на газ с помощта на виртуални газопроводи.

Официални спонсори на събитието бяха Wartsila, Енергоремонт Холдинг и GE Energy.


Top