Проведе се конференция за инвестиции в устойчива енергия

Енергийна ефективностНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 2, 2022 • 30.03.2022

Проведе се конференция за инвестиции в устойчива енергия

На 16 и 17 март т. г. в хибридна форма (присъствено в хотел “Самоков” в Боровец и онлайн) се проведе конференция на тема “Управление на енергията в общините и инвестиции в устойчива енергия”. Организатори на събитието бяха Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Националният доверителен екофонд и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

Повече от 130 представители на местните власти и енергийни експерти обсъдиха навлизането на новаторски финансови инструменти и професионалното управление на енергия в общините като начин за привличане на частни инвестиции. Беше обърнато специално внимание на темите за енергийните кооперативи и обновяването на многофамилните сгради като конкретни решения за намаляване на енергийната бедност и ограничаване на ефекта от високите цени на енергията, като беше изтъкната необходимостта от ускоряване на програмите за публична подкрепа и изготвяне на специфични регламенти за споделено производство и потребление на енергия.

Участниците във форума представиха конкретни решения по отношение на предвидените реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост с цел осъществяване на прехода от безвъзмездна публична помощ към пазарно финансиране на все по-голям брой проекти в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.
Top