Проведе се конференция за производството на енергия от биомаса

ВЕИ енергетикaБизнесСп. Енерджи ревю - брой 6, 2013

На 8 октомври т. г. в Гранд Хотел София се проведе конференция, организирана съвместно от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и международната консултантска фирма eclareon. Събитието бе посветено на използването на биоенергия - твърда биомаса и биогаз за топло- и електропроизводство. То бе част от организирано посещение на бизнес-делегация в рамките на експортната инициатива "Възобновяеми енергии" на Министерството на икономиката и технологиите на Германия.

В рамките на конференцията специалисти от Германия и България, работещи в сферата на биоенергията, запознаха аудиторията с рамковите условия, възможностите за финансиране, моментното състояние, развитието и потенциала на сектора в двете страни.

Експертите от Германия - Роберт Вагнер, консултант към експортната инициатива Възобновяеми енергии на Германското федерално министерство на икономиката и технологиите, Томас Херинг от Държавната служба по селско стопанство, Тюрингия, и Елена Ангелова от Германския център за изследване на биомаса, представиха утвърдили се в Германия успешни модели в сферата на възобновяемите енергии.

Експертите от България - Тома Недялков от Българската асоциация за биомаса, и Владислава Георгиева от Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони, очертаха възможностите за използване на твърда биомаса и биогаз за топло- и електропроизводство и възможностите за финансиране на подобни проекти.

Гостуващите 6 германски фирми представиха предлаганите от тях технологии и инсталации за преработване на различни видове биомаса и получаването на биогаз, и възможностите за производството на топло- и електроенергия.

На 9 и 10 октомври се проведоха индивидуални срещи при закрити врати с представители на български фирми и други организации, по време на които бяха обсъдени възможности за партньорство.

Проектът е по поръчение на Бундестага и се съфинансира от Германското федерално министерство на икономиката и технологиите.


Top