Проведе се работна среща по проект GRECO за разширение на PV сектора

ВЕИ енергетикaНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 3, 2019 • 05.06.2019

Проведе се работна среща по проект GRECO за разширение на PV сектора

Между 20 и 23 май т. г. в столичния хотел Бест Експо се проведе работна среща по европейски договор GRECO, целящ проучване на възможностите за разширение на фотоволтаичния сектор и по-широката интеграция на фотоволтаичните системи в съвременната жизнена среда. 

В срещата участваха партньорски организации по проекта – университети и компании от Испания, Германия, Португалия, Швейцария, България и Бразилия. Финансирането на проект GRECO се осигурява по програма Хоризонт 2020.

“Проектът акцентира върху връзката между наука и гражданско общество, увеличаване на доверието в науката и запълване на празнината между изследователи и потребители на знания. Новите подходи за открита гражданска наука целят привличане и участие на по-широки и разнородни групи от граждани във вземане на решения относно предмета за изследване на науката и ползите за обществото. Чрез партньорите в проекта тези подходи се прилагат за първи път към сектора за използване на слънчевата енергия”, обясниха от Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ-БАН) и Института по електроника (ИЕ-БАН), които бяха домакини на срещата.
Top