Проведе се традиционната конференция EWEA

ВЕИ енергетикaБизнесСп. Енерджи ревю - брой 1, 2011

Според организаторите това е най-успешното издание на събитието

От 14 до 17 март т. г. в Брюксел, Белгия, се проведе традиционното издание на международната конференция на EWEA (Европейска вятърна асоциация). Това е едно от най-значимите събития в областта на вятърната енергия. Изданието на EWEA, с регистрирани за 2011 близо 9000 участника, е най-голямото събитие за вятърна енергетика. Посетителите имаха възможност да се запознаят с 500 презентации и да чуят 200 говорители, експерти в областта си. На богатата изложба, включваща 445 щанда на обща площ от 13 000 кв. м можеха да бъдат видени последните тенденции в сектора на вятърната енергетика, представени от производители на турбини и оборудване, които успяха да привлекат повече от 8 000 посетители и превърнаха това издание в най-голямото досега.

Бъдещето на евро-пейската енергетика след 2020 година

Основните теми на четиридневната конференция бяха проблемите, касаещи бъдещето на европейската енергетика след 2020 г. в политически, технологичен и финансов аспект. Ключови представители на финансови и застрахователни институции дебатираха инвестиционната стратегия по отношение на намаляването на парниковия ефект и вредните емисии до 2050 г. “Всички се обединиха около тезата, че 9 години са изключително кратък период от време и е необходимо поставянето на дългосрочни цели, за да се избегне вакуум и да се осигури плавен преход към 100% енергийна независимост на Европа”, коментират от Асоциацията на производителите на екологична енергия, които посетиха мероприятието. “С оглед на случилото се в Япония, имаше засилен натиск за борба с климатичните промени с помощта на безрискови централи, с каквито работят възобновяемите източници”, допълват те.

В обобщения си доклад, посветен на европейската енергийна политика до 2050 г., EWEA поставя амбициозни цели пред сектора:

- намаляване на въглеродните емисии на новите енергийни заводи, поставяйки като пределна стойност 350g/kWh - емисиите на газов завод, с цел да се стимулира технологичният прогрес;

- намаляване на вредните емисии с 30% до 2020 г. вместо заложените 20%;

- постепенно намаляване на прогнозните стойности за 2030, 2040 и 2050 година, с цел енергетиката да достигне до нулеви емисии към края на този период.

“Европа се нуждае от спешното утвърждаване на нова политика и нови цели за периода след 2020 година, за да достигне до редуциране на емисиите с 80-95%”, заяви Кристиан Кяер, изпълнителен директор на EWEA.”Ние вярваме, че по-високите цели и амбициозни цифри, биха стимулирали развитието на енергийните системи, които ЕС наскоро отбеляза като необходими.”

По прогнози на EWEA вятърната енергия би могла да осигури 50% от енергийното търсене към 2050 година, а останалите 50% да дойдат от останалите ВЕИ технологии.

АПЕЕ посети тазгодиш-ното издание на EWEA

“Вярваме, че изборът на място за провеждане на събитието оказа своето значение за успешното издание, защото участниците можеха да планират допълнителни бизнес срещи в европейската столица”, коментират представителите на АПЕЕ ежегодно променящото се местоположение на събитието.

Въпросът за технологичните новости, представени на изложението от АПЕЕ коментират така: “Секторът на възобновяемите източници е най-бързо развиващият се сектор в технологичен аспект. Бяха представени най-новите модели турбини с увеличени размери, способни да работят и при по-ниски скорости на вятъра и да произвеждат повече енергия за единица инсталирана мощност, като по този начин доведат до намаляване на себестойността на енергията. Няколко компании представиха новите си офшорни технологии, които очакваме да навлязат и в България в следващите 5-8 години. В рамките на изложението широко бяха застъпени производители от Китай, които се стремят да навлязат на европейските пазари.”

От Асоциацията коментират, че от българска страна е имало само посетители на събитието и изразяват надеждата си занапред да има и български компании, които да могат да покажат своите достижения и ноу-хау в сектора.




ЕКСКЛУЗИВНО


Top