Проведе се традиционният енергиен форум на НТСЕ

Сп. Енерджи ревю - брой 4, 2015 • 23.07.2015 •

От 24 до 26 юни т. г. в международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри”, курорт „Св. Св. Константин и Елена”, Варна по традиция се проведе ежегодният енергиен форум, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците (НТСЕ). Във форума взеха участие учени, енергийни експерти, представители на индустриални предприятия, фирми и организации в бранша, както и на водещи световни компании в областта от Европа и света.

Сред основните тематични области на събитието бяха стратегическите и структурни проблеми на енергетиката, прогнозиране и оценка на риска, приватизация и либерализация в енергийния сектор, ново строителство и модернизация на централи, газоснабдяване, електроенергийни мрежи и системи и др.

По време на форума акцент бе поставен и върху редица теми, касаещи устойчивото развитие в сектора, като проблеми по опазването на околната среда, ефективно използване на енергията, възобновяеми енергийни източници, водородна енергетика и др.

По повод международната година на светлината и светлинните технологии бяха отделени и две специални секции „Светлина и светлинни технологии” и „Енергийно и светлотехническо образование”, информираха организаторите.

Top