Провежда се Международен енергиен форум 2016

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2016 • 14.06.2016 •

От 22 до 25 юни т. г. в Международния дом на учените “Ф. Ж. Кюри”, к. к. “Св. Св. Константин и Елена” – Варна, се провежда Международен енергиен форум 2016. Събитието се организира от Научно-техническия съюз на енергетиците в България съвместно с Национална електрическа компания, Технически университет – София, Агенция за устойчиво енергийно развитие и Национален комитет по осветление.

Сред основните теми, които се дискутират, са: стратегически и структурни проблеми на енергетиката; прогнозиране и оценка на риска; приватизация и либерализация, маркетинг, законодателство, интеграция и интернационализация в енергийния сектор - електроцентрали, електропреносни, топлофикационни и газоснабдителни системи и др.; ново строителство и модернизация на централи; конвенционални електроцентрали; ядрени електроцентрали; комбиниран цикъл и топлоснабдителни системи; газоснабдяване; рехабилитация на енергийни съоръжения.

Други акценти са ефективното използване на енергията, ВЕИ, децентрализирани енергийни системи, светлинни технологии, системи за контрол, автоматизация и измервателна техника на топлинни и електроенергийни процеси и др.

Традиционно, участници във форума са учени, специалисти и представители на енергийни предприятия, държавни власти, фирми и организации от страната и чужбина. Всяка година събитието осигурява платформа за представяне дейността на различни компании и организации, и за установяване на нови делови контакти.

Top