Радиотехнологията позволява бързо и прецизно дистанционно отчитане

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

Милена Стоянова, управител на Техем Сървисис

Какъв е принципът на работа на новата технология за дистанционно отчитане на изразходваната енергия в сгради?

Радиотехнологията направи революция в процеса на отчитане и фактуриране на разходите за вода и отопление. Благодарение на този своеобразен пробив, показанията се снемат много по-лесно, по-прецизно, без дори да се посещава жилището на нашите клиенти. Това ще изпрати в миналото уговорките ни с клиентите, графиците за отчети, на които те трябва да присъстват, и ангажирането на личното им време. Достъпът до имотите е един от сериозните проблеми, който затруднява коректното разпределение на енергията за отделните домакинства в сгради етажна собственост. Практиката ни показва, че между 10 и 20% от имотите не осигуряват достъп до отоплителните си тела.

От какви компоненти се състои новата система?

Радиосистемата се състои от радиоразпределители за радиаторите и радиоводомери за топла и студена вода. Потреблението на охладителните тела се отчита с радиостудомери. При новото строителство сградите се изграждат с вътрешни инсталации с хоризонтални щрангове. При тях монтираме топломери с вграден радиомодул. Когато всички имоти в една сграда са оборудвани с радиоотчитащи устройства, потребителите могат да се възползват от предимствата на радиосистемата.

Какви са предимствата на системата за радиоотчитане?

Клиентите ни са доволни, защото радиосистемата им спестява време и им осигурява спокойствие. Благодарение на нея, нашите отчетници не влизат в домовете, за да записват показанията на уредите. Освен това елементите й са лесни за инсталиране - няма кабели, не се налага да се правят разходи за преоборудване, използваме стария монтажен материал - радиаторите, данните за които се намират в нашата база данни. Системата ни позволява да изготвяме бързо и по-прецизно изравнителните сметки. Данните за потреблението се прехвърлят автоматизирано, така че и рискът от механични грешки при записването вече се елиминира.

Как се отчитат данните за потреблението на топлинна енергия и вода в сградите?

Независимо дали става дума за отопление, охлаждане или потребление на вода, показанията се снемат извън жилището и сградата с помощта на мобилен приемник. Това е малък мобилен компютър, чрез който се прехвърлят дистанционно необходимите данни за консумацията. Вграденият радиомодул на уредите изпраща показанията до мобилния приемник при стартиране на съответната функция.

Има ли вече сгради, оборудвани с радиоотчитащи устройства? В какви срокове ще се въведе масовата им употреба у нас?

Системата за разпределение с радиоотчитане е въведена в действие през 1997 г. в Германия. Към момента са монтирани и се обслужват над 11,5 млн. в Германия и над 2 млн. радиоотчитащи устройства в Европа и Азия. В България първите уреди с радиоотчет са монтирани през 2006 г. Предвиждаме масовото им въвеждане след изтичане на 10-годишния период на експлоатацията на настоящите електронни уреди в жилищата и обществените сгради. Нашето разбиране за качество е устройствата да бъдат подменени след 10 г. използване, за да се гарантират на потребителите надеждни данни за потреблението и качествени услуги на разпределение на енергията в домовете им. В България вече обслужваме над 10 000 уреда с радиоотчитане. Имаме действащи инсталирани радиосистеми в София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

Представете дейността на Техем Сървисис, какво е характерно за най-съвременната история на фирмата у нас?

Техем е световен лидер в инсталирането на радиоотчитащи устройства и водещ доставчик на енергийни услуги. На българския пазар фирмата е с най-голям пазарен дял в топлинното счетоводство. Освен предлаганата технология и услуги, клиентите ни получават консултиране и помощ, монтаж и удобни схеми на финансиране, контрол, ремонт, замяна и информация. Енергийните услуги далеч не се ограничават в обикновено отчитане на изразходваната енергия и в изготвянето на сметки. Компанията ни осигурява интелигентни решения за по-ефективното използване на енергията и водата. Имаме десетилетия натрупан опит в планиране и реализиране на проекти, свързани с управлението на енергийните разходи с цел тяхното намаляване. Растящите цени на енергията, които обременяват нашия бюджет от една страна и от друга, драстичното намаляването на питейната вода в глобален мащаб са силна мотивация и поле за изява на фирмения потенциал на Техем. Постиженията ни са в усъвършенстването на предлаганата технология и интелигентни решения за разумно и отговорно използване на тези жизненоважни и едновременно оскъдни ресурси.

Тази година сме инициирали кампания за събиране на средства. 10 евроцента от продажбите на всеки радиоводомер за студена вода на Техем, в периода 2010 - 2011 г., ще бъдат дарени в полза на Фондацията за опазване на водата. Все още всеки човек може да даде своя принос за пестенето на вода чрез измерване и заплащане според потреблението си и чрез самоконтрол. От Техем вярваме в мотото на кампанията „Всяка капка има значение.”

Top