РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Райкос Тех, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Райкос ТехРАЙКОС ТЕХ
Системни решения за автоматизация

ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОХЛАЖДАНЕ
ПРЕНОС И ОБРАБОТКА НА ДАННИ
СЕНЗОРИ И ТРАНСМИТЕРИ
ЗАДВИЖВАЩИ МЕХАНИЗМИ
АНАЛИЗ И КОНТРОЛ

Официален представител: РАЙКОС ТЕХ ЕООД
Пловдив 4004, бул. „Никола Вапцаров” 3А, партер, тел. 032/596 972
www.raikostech.comTop