Райков Сервиз: Предлагаме комплексни решения за реализиране на виртуални газопроводи

Газ, Нефт, ВъглищаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Природният газ е масово предпочитан източник на енергия, защото има висока специфична топлина на изгаряне, по-ниска степен на замърсяване на околната среда и е сравнително лесен за добиване и транспорт. Това прави газовите инсталации за природен газ все по-търсен продукт от клиентите.

Компресираният природен газ е подходящ за обекти, които са отдалечени от вече съществуваща газопреносна мрежа. За доставката се използва технология с мобилно оборудване, което позволява задоволяване енергийните нужди на сградата.

На газовия пазар предлагаме множество продукти и услуги за реализирането на виртуални газопроводи. Портфолиото ни включва изработка на газови инсталации за природен газ, както и доставка на компресиран природен газ. Каталогът ни обхваща и компресори за метан, произведени от италианската фирма Ruzza. Предлагаме сервиз и оборудване на бензиностанции, а също и оборудване на метанстанции.

Фирмата ни извършва подготовка и управление на промишлени инвестиционни проекти за газоснабдяване. Сред конкурентните предимства на услугите ни е интегрираният, комплексен проектен подход, който съществено минимизира риска при изпълнение. Предлагаме инженерингови услуги както комплексно, така и селектирано, което води до съществено оптимизиране на инвестиционния бюджет.

Поддържаме партньорски взаимоотношения с водещи компании в различни сектори от икономиката. Осигуряваме гъвкави логистични решения, сервизна, ремонтна, профилактична дейност на предлаганите продукти.

Румен Райков Пеев,

управител на фирма Райков Сервиз


Top