РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Райкос Тех, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Райкос ТехРАЙКОС ТЕХ ООД

Продукти и системни решения за автоматизация

Стабилизатори на напрежение

Статични инвертори и UPS системи

Капацитивни и индуктивни сензори

Конекторни системи и щепселни съединения

Измервателни и регулиращи прибори за

температура, поток, дебит и налягане

Индустриални компютри и дисплеи

Програмируеми контролери

Пловдив 4000, бул. Цар Борис ІІІ обединител 125

тел. 032/596 972, GSM: 0896 796 340

www.raikostech.comTop